Thông báo về khảo sát tình hình triển khai công tác của giảng viên theo lớp học phần học kỳ II năm học 2020 – 2021 (Đợt 1)

304

Sinh viên vui lòng truy cập đường link khảo sát bên dưới:
Link: Khảo sát tình hình giảng dạy của giảng viên các lớp học phần HKII năm học 2020-2021 (Đợt 1).

 

Loading