Thông báo Về mời đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe đưa sinh viên Khóa 58 đi học Giáo dục quốc phòng – An ninh năm học 2019-2020 tại Trường Quân sự Quân đoàn 4

268

2109-tb-dich-vu-thue-xe-sv-khoa-58-di-hoc-gdqp-an-nh-2019-2020-tai-truong-quan-su-quan-doan-4

Loading