Thông báo Về nhu cầu cung cấp hạng mục bảo trì vệ sinh máy lạnh tại các phòng làm việc và phòng học (đợt 1) của Cơ sở II năm 2020

223

2205-tb-ve-nhu-cau-bao-tri-ve-sinh-may-lanh-tai-cac-phong-lam-viec-phong-hoc-dot-1-cua-csii

Loading