Thông báo Về nhu cầu cung cấp hạng mục bảo trì vệ sinh máy lạnh tại các phòng làm việc và phòng học (đợt 2) của Cơ sở II

268

1772-tb-ve-nhu-cau-cc-hang-muc-bao-tri-ve-sinh-may-lanh-tai-cac-phong-lam-viec-va-phong-hoc-dot-2-cua-csii

Loading