Thông báo về nộp phí BHYT năm 2019 (nộp trễ) và hình thức xử lý

423

1396-thong-bao-ve-nop-phi-bhyt-2019-nop-tre-va-hinh-thuc-xu-ly-1
1396-thong-bao-ve-nop-phi-bhyt-2019-nop-tre-va-hinh-thuc-xu-ly-2
1396-thong-bao-ve-nop-phi-bhyt-2019-nop-tre-va-hinh-thuc-xu-ly-3
1396-thong-bao-ve-nop-phi-bhyt-2019-nop-tre-va-hinh-thuc-xu-ly-4
1396-thong-bao-ve-nop-phi-bhyt-2019-nop-tre-va-hinh-thuc-xu-ly-5
1396-thong-bao-ve-nop-phi-bhyt-2019-nop-tre-va-hinh-thuc-xu-ly-6
1396-thong-bao-ve-nop-phi-bhyt-2019-nop-tre-va-hinh-thuc-xu-ly-7

 

Loading