Thông báo về việc bán tài sản thanh lý năm 2018 (đợt 2) tại Cơ sở II

503

1409-thong-bao-viec-ban-tai-san-thanh-ly-dot-2-tai-csii
1409-thong-bao-viec-ban-tai-san-thanh-ly-dot-2-tai-csii
1409-thong-bao-viec-ban-tai-san-thanh-ly-dot-2-tai-csii
1409-thong-bao-viec-ban-tai-san-thanh-ly-dot-2-tai-csii
1409-thong-bao-viec-ban-tai-san-thanh-ly-dot-2-tai-csii

Tải file thông báo. Nhấn vào đây
Tải mẫu đơn chào giá mua tài sản thanh lý. Nhấn vào đây 

Loading