Thông báo Về việc mời tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: “Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phòng học, phòng làm việc, thay thế nền gạch khu hành lang của tòa nhà A,B tại Cơ sở II năm 2019”

208

1680-tb-moi-tu-van-lap-ho-so-moi-thau-va-danh-gia-sua-chua-nang-cap-phong-hoc-1
1680-tb-moi-tu-van-lap-ho-so-moi-thau-va-danh-gia-sua-chua-nang-cap-phong-hoc-2

Loading