Thông báo Về việc mời tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phòng học, phòng làm việc, thay thế nền gạch khu hành lang của tòa nhà A,B tại Cơ sở II năm 2019”

229

1679-tb-moi-tu-van-tham-dinh-cai-tao-sua-chua-nang-cap-phong-hoc-phong-lam-viec-thay-the-nen-gach-khu-hanh-lang-cua-toa-nha-a-b-tai-csii-nam-2019-1
1679-tb-moi-tu-van-tham-dinh-cai-tao-sua-chua-nang-cap-phong-hoc-phong-lam-viec-thay-the-nen-gach-khu-hanh-lang-cua-toa-nha-a-b-tai-csii-nam-2019-2

Loading