Thông báo Về việc mời tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cải tạo, bù lún mặt sân hành lang phía sau khối nhà A,B và lát gạch nền các kho lầu 6 của khối nhà A tại Cơ sở II”

213

1678-tb-moi-tu-van-tham-dinh-cai-tao-bu-lun-mat-san-hanh-lang-phia-sau-khoi-nha-ab-va-lat-gach-nen-cac-kho-lau-6-cua-khoi-nha-a-tai-co-so-ii-1
1678-tb-moi-tu-van-tham-dinh-cai-tao-bu-lun-mat-san-hanh-lang-phia-sau-khoi-nha-ab-va-lat-gach-nen-cac-kho-lau-6-cua-khoi-nha-a-tai-co-so-ii-2