Thông báo về việc trang bị rèm cửa và dán decal cửa sổ tại Cơ sở II

193