Thông báo Vv mời đơn vị tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật hạng mục: “Sơn chân bàn học, bục giảng ở các phòng học và cải tạo thay thế gạch lót sàn kho sách thư viện tại Cơ sở II”

232

1817-thay-the-gach-lot-san-kho-sach-thu-vien-tai-csii-1
1817-thay-the-gach-lot-san-kho-sach-thu-vien-tai-csii-2