Thông báo Vv mời đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán hạng mục: “Sơn chân bàn học, bục giảng ở các phòng học và cải tạo thay thế gạch lót sàn kho sách Thư viện tại Cơ sở II”

258

1816-tb-vv-moi-dv-tu-van-tham-tra-buc-giang-o-cac-phong-hoc-va-thay-the-gach-lot-san-kho-sach-thu-vien-tai-csii-1
1816-tb-vv-moi-dv-tu-van-tham-tra-buc-giang-o-cac-phong-hoc-va-thay-the-gach-lot-san-kho-sach-thu-vien-tai-csii-2

Loading