Toạ đàm khoa học Nâng cao tính thực tiễn trong bài giảng các học phần ngoại ngữ (đợt 2) năm 2021-2022

233

“Improving the practicality in the teaching of foreign language courses”

On May 26th, 2022, the Department of Foreign languages organized the seminar named “Improving the practicality in the teaching of foreign language courses” in order to improve the quality of teaching through knowledge gained from field trips at enterprises. This event was well attended by lecturers of the Department with many sharings on reports.

Thực hiện kế hoạch số 222 ngày 20/9/2021 về việc tổ chức tọa đàm khoa học; đồng thời nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn cho giảng viên trong việc cập nhật nội dung bài giảng thông qua các kiến thức thu thập được từ việc đi thực tế tại doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, ngày 26 tháng 05 năm 2022 Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM đã tổ chức buổi Toạ đàm khoa học “Nâng cao tính thực tiễn trong bài giảng các học phần ngoại ngữ” năm học 2021-2022 (đợt 2). Tham dự toạ đàm có sự hiện diện của Ban chủ nhiệm Bộ môn cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ.

Tại toạ đàm, các giảng viên lần lượt trình bày những vấn đề đúc kết được trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời phản ánh mối liên hệ giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu được với các môn học mà mình đang phụ trách. Các giảng viên đã đề cập đến những chủ đề quan trọng và thiết thực như: Ngôn ngữ trong email thương mại – Content Marketing – Quản trị nhân lực – Luật doanh nghiệp, các thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực Logistics, đặc điểm ngôn ngữ trong các quảng cáo và slogan, phương pháp giảng dạy kĩ năng nghe – đọc trong Tiếng Anh học thuật, phương pháp dạy kĩ năng nói, quy trình giao dịch thương mại và việc sử dụng Tiếng Anh trong một số chứng từ thương mại cập nhật

Trong mỗi phần báo cáo, các giảng viên đã tập trung trình bày những nội dung đã học tập được, những lưu ý quan trọng nhất và ứng dụng những kiến thức thu thập được vào việc giảng dạy tại lớp. Các giảng viên tham gia đã tập trung lắng nghe, đặt câu hỏi với các báo cáo viên, đồng thời, các báo cáo viên cũng đã trả lời các vấn đề, ý kiến, câu hỏi đặt ra từ đồng nghiệp một cách cụ thể nhất. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm Bộ môn cũng đưa ra những nhận xét rất chi tiết cho từng báo cáo viên.

Phát biểu tại tọa đàm, Ban chủ nhiệm Bộ môn đã khẳng định lại tầm quan trọng của công tác đi thực tế và đánh giá cao việc tổ chức hoạt động thực tế cũng như nỗ lực trong việc thu thập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các giảng viên. Đây cũng chính là cơ hội quý báu để các giảng viên cùng nhau chia sẻ những khó khăn và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tọa đàm khoa học: toa-dam-khoa-hoc-nang-cao-tinh-thuc-tien-bai-giang-hoc-phan-ngoai-ngu-nam-2021-2022-1toa-dam-khoa-hoc-nang-cao-tinh-thuc-tien-bai-giang-hoc-phan-ngoai-ngu-nam-2021-2022-2toa-dam-khoa-hoc-nang-cao-tinh-thuc-tien-bai-giang-hoc-phan-ngoai-ngu-nam-2021-2022-3

Loading