Tọa đàm sinh hoạt chuyên môn HK1 (2022 – 2023) “Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số Cơ hội và thách thức”

187

A seminar on “Corporate governance in the context of globalization and digital era- Opportunities and challenges”

The Department of Foreign Languages organized a fruitful seminar on the Corporate governance in the context of globalization and the digital era- Opportunities and challenges on September 24th 2022. The guest speaker was Mr. Nguyen Van Sang- Deputy General Director of Deo Ca Group Joint Stock Company. The main objective of the seminar is to share experience on the opportunities and challenges of corporate governance in the current period as well as some career development advice for students.

Thực hiện kế hoạch số 166/KH-BMNN ngày 15/9/2022 về tổ chức mời báo cáo viên sinh hoạt chuyên môn HKI năm học 2022-2023, đồng thời nhằm giúp giảng viên và sinh viên có cơ hội lắng nghe những chia sẻ về những vấn đề đặt ra trong quản trị doanh nghiệp hiện nay, ngày 24/9/2022 vừa qua, Bộ môn Ngoại Ngữ Trường Đại học Ngoại thương CSII tại TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm “Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số – Cơ hội và thách thức”. Buổi tọa đàm diễn ra với phần trình bày của báo cáo viên Ông Nguyễn Văn Sáng- Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Đèo Cả, toàn thể giảng viên Bộ môn Ngoại Ngữ cùng hơn 100 sinh viên các khóa tham dự.

Trong buổi chia sẻ, báo cáo viên Nguyễn Văn Sáng đã giới thiệu về tập đoàn Đèo Cả, cách quản trị doanh nghiệp như thế nào để duy trì và phát triển bền vững, những vấn đề đặt ra trong quản trị doanh nghiệp hiện nay cũng như những cơ hội và thách mà các doanh nghiệp đang phải đổi mặt. Bên cạnh đó, báo cáo viên còn chia sẻ về cách đầu tư, xây dựng, phát triển và sử dụng nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, năng lực. thương lực, hệ lực) một cách hiệu quả nhất, các kỹ năng thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp (chiến lược, con người, kĩ thuật).

Các giảng viên bộ môn và các bạn sinh viên tham dự đã tích cực đặt câu hỏi và trao đổi cùng với báo cáo viên về các vấn đề xoay quanh: việc định hướng nghề nghiệp cho bản thân, cơ hội việc làm khi ra trường, cách xây dựng các mối quan hệ trong công việc cũng như con đường phát triển trong sự nghiệp, cách hiện thực hóa những ý tưởng đổi mới, sáng tạo của sinh viên dưới góc độ của nhà quản trị và những thách thức đối với việc khởi nghiệp.

Buổi chia sẻ diễn ra trong không khí vui vẻ, cởi mởi đã mang lại những kiến thức bổ ích cũng như trải nghiệm quý báu cho giảng viên và các bạn sinh viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chia sẻ: toa-dam-sinh-hoat-chuyen-mon-toan-cau-hoa-ky-nguyen-so-1toa-dam-sinh-hoat-chuyen-mon-toan-cau-hoa-ky-nguyen-so-2toa-dam-sinh-hoat-chuyen-mon-toan-cau-hoa-ky-nguyen-so-3toa-dam-sinh-hoat-chuyen-mon-toan-cau-hoa-ky-nguyen-so-4toa-dam-sinh-hoat-chuyen-mon-toan-cau-hoa-ky-nguyen-so-5toa-dam-sinh-hoat-chuyen-mon-toan-cau-hoa-ky-nguyen-so-6toa-dam-sinh-hoat-chuyen-mon-toan-cau-hoa-ky-nguyen-so-7