Quyết định Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 tại Cơ sở II

567

1407-qd-vv-phe-duyet-kq-xet-tuyen-va-cong-nhan-kq-trung-tuyen-vc-dot-2-nam-2018-tai-cs-ii-1
1407-qd-vv-phe-duyet-kq-xet-tuyen-va-cong-nhan-kq-trung-tuyen-vc-dot-2-nam-2018-tai-cs-ii-2
1407-qd-vv-phe-duyet-kq-xet-tuyen-va-cong-nhan-kq-trung-tuyen-vc-dot-2-nam-2018-tai-cs-ii-3
1407-qd-vv-phe-duyet-kq-xet-tuyen-va-cong-nhan-kq-trung-tuyen-vc-dot-2-nam-2018-tai-cs-ii-4
1407-qd-vv-phe-duyet-kq-xet-tuyen-va-cong-nhan-kq-trung-tuyen-vc-dot-2-nam-2018-tai-cs-ii-5
1407-qd-vv-phe-duyet-kq-xet-tuyen-va-cong-nhan-kq-trung-tuyen-vc-dot-2-nam-2018-tai-cs-ii-6

Loading