TB 212/TB-CSII ngày 24/06/2021 V/v tuyển dụng ứng viên làm việc theo hợp đồng lao động tại CSII Trường ĐHNT TP. HCM

1690

tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-1tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-2tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-3tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-4tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-5tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-6tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-7tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-8tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-9tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-10tb-tuyen-dung-ung-vien-tai-csii-dhnt-tphcm-11

– Vui lòng tải file Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

Loading