TB số 1704/TB-CSII ngày 25.05.2021 V/v tuyển dụng ứng viên làm việc theo hợp đồng lao động tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương TP. HCM

823


Vui lòng tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đây

Loading