TB số 2276/TB-CSII ngày 05.07.2021 tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương TP. HCM

6134

tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-1 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-2 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-3 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-4 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-5 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-6 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-7 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-8 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-9 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-10 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-11 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-12 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-13 tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-14

tb-2276-tuyen-dung-vc-nam-2021-tai-csii-truong-dhnt-tphcm-15

– Vui lòng tải file Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

Loading