Thông báo Về nội dung cần biết đối với các ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng đợt 1 năm 2019

597

1502-thong-bao-ve-noi-dung-can-biet-doi-voi-cac-ung-vien-nop-ho-so-tuyen-dung-dot-1-nam-2019-1
1502-thong-bao-ve-noi-dung-can-biet-doi-voi-cac-ung-vien-nop-ho-so-tuyen-dung-dot-1-nam-2019-2

Mẫu sơ yếu lý lịch các ứng viên vui lòng tải tại đây.

Loading