Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên làm việc theo hợp đồng mùa vụ tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh

797