test

– Tân sinh viên gõ họ và tên vào ô “Search” để tra cứu thời gian kiểm tra tiếng Anh đầu vào tại trường.