test

2. Hướng dẫn tân sinh viên cập nhật thông tin lý lịch và BHYT