CSII.2267.13.07.2022 Thông báo về nộp hồ sơ khám sức khỏe đối với tân sinh viên nhập học năm 2022