test

CSII.2186.24.7.2023 Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2023 đối với tân sinh viên K62