– Tân sinh viên gõ họ và tên vào ô “Search” để tra cứu thời gian tới làm thủ tục nhập học tại trường

Họ tênTên chuyên ngành/ Nhóm ngành trúng tuyểnNgày nhập họcGiờ nhập họcLớp SHCD
NGÔ KIM ANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN THỊ THANH DUNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
PHẠM GIA BẢOKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ GIA BẢO HÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ TRUNG HUYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
TRẦN MINH HÀOKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
PHẠM HUỲNH THIÊN KIMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ THỊ MAI KHANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN BẢO NGỌCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
PHẠM LÊ BẢO NGỌCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
TRỊNH KỲ MỸKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ QUYÊN TRÀ MYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN LÊ KHÁNH NGÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
VÕ MINH QUÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGÔ PHƯỚC HÀKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN GIA HUYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN HÀ BẢO CHÂUKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
HUỲNH CHÂU NHẬT ANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
HOÀNG THANH NGÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ THỊ PHƯƠNG THẢOKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ HOÀNG NGÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN TRỌNG TUẤN ĐỨCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
TỐNG NGUYỄN HUYỀN TRÂMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
TRẦN NGỌC TÀI NGÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
TRẦN THỊ KIM ÁNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
PHẠM HUY QUÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN VI THẢO NHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ TÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN TRẦN THU TRANGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN XUÂN TUẤN MINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
VÕ THỊ NGỌC MINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
TRƯƠNG GIA HÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
TRỊNH THẾ MINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
PHẠM NGUYỄN MAI THƯKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
BÙI KHÁNH ANKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN MINH THƯKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
TRẦN NGUYỄN YẾN NHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN MẠC PHI NGAKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
TRẦN LÊ KHẮC TÂM ANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
PHẠM THỊ NGỌC TRÂMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
HỒ ĐINH XUÂN KHANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN MINH TÚKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
ĐINH PHẠM BẢO NGHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
HOÀNG THỊ MINH TÂMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN NHƯ QUỲNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
PHAN QUÝ NHƯ NGỌCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
THÂN TRỌNG THẢO NGUYÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
BÀNH THANH TRÚC LAMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN HOÀNG VŨ THỊNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ THỊ NGỌC ANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
PHAN HẢI YẾNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
PHẠM NGUYỄN NGỌC THƯKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
ĐẶNG HƯƠNG GIANGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN NGỌC MINH CHÂUKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢOKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
NGUYỄN TRUNG KHẢIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ HOÀNG ANH HUYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ TRUNG KIÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
LÊ HỒNG HẠNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202208h00-09h00K61.1
HOÀNG THỊ THÚY VÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.1
NGUYỄN NGỌC TRÚC NGÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.1
NGUYỄN NHẬT HƯNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.1
NGUYỄN THANH HẢOKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.1
NGUYỄN HOÀNG QUYÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.1
HOÀNG KIM THANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.1
TRẦN QUỲNH CHÂUKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.1
HOÀNG HÀ VYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.1
LÊ TƯỜNG VYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
ĐOÀN MINH TUẤNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN THỊ THANH NGỌCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
THÁI NGỌC LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN THỊ HẢI ANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN THỊ HỒNG MAIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
LÊ MAI THẢOKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
CAO LÊ NGỌC TRÂMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN THỊ THUỲ ANKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
LÊ ĐÀM GIA BẢOKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
HOÀNG LÊ KHÁNH HUYỀNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
TRƯƠNG MINH CHÂUKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN CHÂU BẢO KHANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
PHAN NGÂN HÀKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN THỊ MINH KHÁNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN VĂN KHÁNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
HOÀNG ANH TÚKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
TRẦN HẠNH NGUYÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN HƯNG LONGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
ĐỖ LÊ NGHI DUNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN VŨ HẠNH NGUYÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
TRẦN LÊ THANH DIỆUKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN PHẠM HẢI ĐĂNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
PHẠM NHẬT KHANGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
TRẦN BÙI VIỆT CƯỜNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN PHƯƠNG NGUYÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
PHẠM XUÂN SƠNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN VĂN THÀNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN TUẤN MINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
LÊ NHƯ NGỌCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
VÕ TRẦN HÀ NGUYÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
VÕ HỒNG PHÚCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
HOÀNG THỊ LÂM NHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
ĐẶNG HƯƠNG LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN LÊ HỮU PHÚCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
VÕ THỊ MINH THƯKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
VÕ CHÂU CẨM TÚKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
MAI LÊ LINH CHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
PHAN LÊ QUỲNH PHƯƠNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
BÙI THANH MAIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
VŨ QUỲNH ANH THƯKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
ĐỖ THỊ DIỄM QUỲNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
LÊ THỦY TIÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
ĐINH HỒNG NGỌCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
BÙI VIỆT CHÂUKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
ĐỖ QUỲNH NGUYÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN HÀ QUỐC BẢOKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN HOÀNG PHÚC NGUYÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
VŨ QUỲNH KHÁNH NGỌCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
BÙI MINH QUÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202209h00-10h00K61.6
NGUYỄN NGÔ HOÀNG KIMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN LÊ ANKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN VIỆT HOÀI PHƯƠNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
PHẠM THÙY GIANGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
VŨ KHÁNH NHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
TRẦN THỊ NGỌC ANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN HỒNG LIÊN CHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN LÊ KHÁNH HÀKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN QUỲNH MAIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
PHẠM NGUYỄN QUỲNH ANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
TRẦN KHOA GIÁPKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
PHẠM TRỊNH THANH TRÚCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN ANH TÚKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
LÊ MẠNH DŨNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
TỐNG LÊ VÂN KHÁNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
HỒ ĐỨC MẠNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
ĐOÀN TUẤN NAMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
LÊ TRÚC KHÁNH LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
CAO LÊ KHANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN QUỲNH NHƯKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
LÊ KHÁNH NGỌCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
PHAN NGỌC DIỆPKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN HOÀI ANKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGÔ TẤN HÀKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN LÊ YÊN GIANGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
DƯƠNG THỊ THANH HƯƠNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
TRỊNH NY NAKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN VIỆT THÀNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN THỊ ANH THYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
PHẠM TẤN DƯƠNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
HỒ LÊ NHÃ ĐOANKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN THỊ MINH HOÀNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
TRẦN MỸ LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN THỊ HẰNG NGAKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
TẠ THỊ HIỀN NGAKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
PHAN THÀNH TIẾNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN PHƯƠNG UYÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGÔ THỊ LÊ NAKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
HUỲNH THỊ THẮMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
PHẠM GIA BẢOKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.1
DƯƠNG THỊ HÀ GIANGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
VŨ BẢO HÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN TRẦN NHƯ HUYỀNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
HOÀNG NGỌC NHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
HỒ NHƯ QUỲNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN ĐĂNG THỦY TRÚCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN THANH TÙNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
TÔN BÍCH TƯỜNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
PHẠM HOÀNG BẢO VYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
TRẦN TRUNG KIÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGÔ LAN CHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
CAO KIỀU CHINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
BÙI PHƯƠNG ANH DUYÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
PHAN ĐỖ QUỲNH DƯƠNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
LÊ TÔ QUỲNH ĐOANKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
LÊ TRÚC HỒKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
NGUYỄN NGỌC DIỆU LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
BÙI NGỌC MINH THƯKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202210h00-11h00K61.6
LÊ BÌNH NGỌC NHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGÔ HOÀNG NHIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGUYỄN GIA THÙYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGUYỄN LÊ CẨM TIÊNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGUYỄN HOÀNG MỘNG QUỲNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
PHẠM KHÁNH QUỲNHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
ĐOÀN MAI THANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
LƯƠNG HỒNG THANH NHÃKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGUYỄN LÊ KHANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
TRẦN NGỌC THẢO MYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
HOÀNG NGỌC AN HUỆKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG ANKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
LƯU THỊ KHÁNH LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
LỮ HẠNH NGỌC THÁIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
TRẦN GIA CƯỜNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
VÕ NGỌC LINH ĐANKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
TRẦN THỊ NGỌC HÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
PHAN MINH HOÀNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
TRẦN NGỌC BẢO TRÂMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
LÊ NGỌC XUÂN MAIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
PHẠM HỒNG PHÁTKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
ĐẶNG NGỌC ANH THƯKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGUYỄN MINH HÀKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
TRẦN ĐẶNG QUỐC HƯNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
KHƯU THIỆN NHÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGUYỄN VŨ GIA HƯNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGUYỄN HOÀNG MYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGUYỄN PHƯƠNG ANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
PHẠM NGUYÊN ANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
NGUYỄN QUAN THIÊN ÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
CAO NGUYỄN KHÁNH LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
ĐOÀN KHÁNH NGÂNKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
PHAN HẢI VIKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)27/09/202211h00-12h00K61.6
HỒ MINH TRÍLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
PHẠM PHÚ THÀNHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
TRẦN MAI KHANHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
VÕ ĐÌNH KHÁNH ĐOANLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
LÝ THÀNH ĐẠTLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
VÕ XUÂN ANLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
MAI CHÍ THIỆNLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
VÕ LÊ THÙY ANHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
NGUYỄN BẢO NGỌC DIỆPLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
PHẠM ĐỨC HIẾULogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
TRƯƠNG BẠCH PHƯƠNG KHANHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
LÊ NGUYỄN KHÁNH NHILogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
TRẦN NGỌC HÂNLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
TRẦN MỸ DUYÊNLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
TRẦN NGỌC PHƯƠNG TRÂMLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
NGUYỄN PHẠM ÁNH DƯƠNGLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
BÙI ĐỨC MẠNHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
LÃ ĐOÀN ANH THƯLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
LÊ TIẾN ĐẠTLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
TRẦN TRƯƠNG NHƯ QUỲNHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
LẠI TUẤN KHẢILogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
NGUYỄN HỒNG DIỄMLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
DƯƠNG XUÂN NGUYÊNLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
PHAN TRUNG HIẾULogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
THÁI VÂN ANHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế27/09/202211h00-12h00K61.7
NGUYỄN PHƯƠNG ANHNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.6
TRẦN THỊ THANH DUYÊNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
VŨ THÁI NHẬT HÀNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
ĐẶNG NGUYỄN THU HÀNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
VŨ THANH TRÚCNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TÔ NINH THANH THƯNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TẤT THÁI THANH TRÚCNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
CAO QUANG HIẾUNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
PHÙNG PHƯƠNG ANHNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
LÊ HẠ YẾN VYNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGÔ MINH ANHNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN PHÚC XUÂN NHINgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN TRÍ MINH THƯNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN MINH BẢO NGỌCNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
LƯƠNG NGỌC QUỲNH NHƯNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TRỊNH LÊ THẢO UYÊNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
PHẠM THANH HUYỀNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN TẤN TOÀNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
PHAN THỊ HỒNG DIỄMNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN HOÀNG YẾNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
VŨ NGỌC TUẤN KIỆTNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN THỤY THIÊN NHƯNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
LÊ VŨ NHƯ TÂMNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN LẠI CÔNG MINHNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
PHẠM MINH CHÂUNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
LÊ BỬU LINHNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN PHÚC VĨNH KHANGNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
DƯƠNG KỲ GIA BẢONgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
HÀ ĐẶNG TRÚC QUỲNHNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN ĐỨC HỒNG NGỌCNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
LÊ TRẦN QUỲNH MYNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN HỒNG ĐÀONgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN THÁI NGÂNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TRẦN NGỌC PHƯƠNG UYÊNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN PHAN THÙY DUNGNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
DƯƠNG NGỌC LAN NHINgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN VÕ TRÍ DŨNGNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGHÊ THANH NHINgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TRẦN MAI TRÂMNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN HỒNG KHANGNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
PHẠM HỒ THÙY DUNGNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN MINH HUYNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TRẦN HÀ LINHNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
HÀ XUÂN KHÁNH NGÂNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN LÊ HÀ TRANGNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢONgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN THANH NHẬT THYNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN THỊ NHẬT NGUYÊNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
VÕ NGỌC MINHNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TRẦN PHAN TUẤN DIỄMNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TRÌNH CÔNG TÚNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TRẦN NGUYỄN NGỌC BÍCHNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TRƯƠNG THỤC ĐOANNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
TRẦN NHẬT QUỲNHNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
PHAN HUỲNH THẢO NGUYÊNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
NGUYỄN HẢI DUYNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
CHUNG HUỲNH THINgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202213h30-14h30K61.7
VĂN VÕ HƯƠNG GIANGQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
PHẠM VŨ MINHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
PHAN HIỀN THẢO NHIQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
TÔ ĐỨC HOÀNG PHÚCQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN LÊ THẢO PHƯƠNGQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
PHẠM HOÀNG LAN VYQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN LÊ THÙY LINHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
HUỲNH BẢO TRÂNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
TRANG QUANG KHÁNHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGÔ HOÀNG PHÚCQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
HỒ ĐỖ TRUNG HIẾUQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN DIỆP BẢO MINHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN NGỌC MỸQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
TRẦN MINH THIÊNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
HUỲNH LAN ANHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN TRẦN LIÊN NHIQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGÔ LÊ HẠO NHIÊNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
LÊ HOÀNG YẾNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
ĐOÀN TRẦN BỬU PHÚCQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
CAO ĐÌNH TRUNG HIẾUQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN NGỌC TƯỜNG ANHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN NGỌC TÚ MỸQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
ĐỖ THU TRANGQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN THỊ CẨM TIÊNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN ĐÌNH DUYÊN ANQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
TRẦN QUỐC BẢO ANHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
ĐOÀN TUẤN MINHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
BÙI LAM GIANGQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
BÙI GIA LINHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
LÂM BẢO VÂNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN DIỆP PHƯƠNG LANQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
HUỲNH LÂM BẢO TRÂNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
TRẦN HOÀI BẢO DIQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
LÊ GIA BẢO TRÂNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
PHAN THỤY HIẾU NGHIQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
ĐẶNG ĐỨC MINH UYÊNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯƠNG KHÔIQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
VŨ NGỌC LAN ANHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
LƯƠNG THỊ KIỀU NHIQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN QUỲNH THANHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
PHẠM MINH ANHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
TRẦN THỊ NHẬT LINHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN LÂM THỤC NHIQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN THỊ THU THẢOQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGÔ KHÁNH LINHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
VÕ THỊ HOÀNG NHIQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
DƯƠNG THÁI THUẬNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
DƯƠNG PHỦ HOÀNG KHANHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
NGUYỄN CHÁNH NGUYÊNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
ĐỖ PHẠM THÁI DƯƠNGQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
TRẦN DIỆP THIÊN KIMQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
TRẦN LÊ THÙY DUYÊNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)27/09/202214h30-15h30K61.7
PHẠM NGỌC MINHTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
TRẦN THỊ THU HIỀNTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN LÊ ANH THƯTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THÙYTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
LÊ MẠNH TUẤNTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
PHẠM THÁI ANTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN HUỲNH QUÝ TRÂNTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN HÀ PHƯƠNGTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
PHẠM HỒNG GIANGTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
VŨ PHƯƠNG UYÊNTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
BÙI QUỲNH GIAOTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN LÊ NGUYÊNTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
MAI NGUYỄN QUỲNH TRÂNTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
TRẦN NGỌC THANH DUNGTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN VÕ HẢI NHITruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
PHAN NGUYỄN PHƯƠNG THẢOTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
LÊ BẢO TRÀ GIANGTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN TRÚC QUỲNHTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN MINH LONG THẠCHTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN VŨ KHÔI NGUYÊNTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN HOÀNG PHÁTTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN ĐỖ XUÂN THỦYTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
VÕ HOÀNG TÚ YÊNTruyền thông và Marketing tích hợp27/09/202214h30-15h30K61.2
ĐỖ MẠCH KIỀU OANHKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
NGUYỄN PHƯƠNG MAIKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANGKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
LƯƠNG TRÀ MYKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
PHẠM THỊ THANH THÚYKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
NGUYỄN NHẬT UYÊN THẢOKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
PHAN THỦY TIÊNKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
NGUYỄN THÁI TUẤNKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
NGUYỄN THÀNH NHÂNKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
LƯU THANH PHƯƠNGKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
DIỆP BẢO LONGKế toán - Kiểm toán27/09/202215h30-16h30K61.7
NGUYỄN THỊ TRINH ANHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
NGUYỄN HOÀNG SƠNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
TRẦN NGUYỄN ĐÌNH NHÂNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
LÊ TRẦN HOÀNG OANHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
PHAN NGUYỄN KIM NGÂNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
PHAN THỊ PHƯƠNG THẢOKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
TRẦN HUỲNH KIM KHÁNHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
TRẦN VŨ HOÀNG ANHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
NGUYỄN NGỌC MINH CHÂUKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.1
TRẦN HỮU TÀIKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
HUỲNH TẤN DUYKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
LÂM DƯƠNG ANH DUYKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
TRẦN BẢO ĐÔNGKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
TRƯƠNG PHAN MINH QUÂNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
HUỲNH BẢO KHANHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
BÙI GIA PHÚCKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
LÊ THỊ CẨM TIÊNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
NGUYỄN PHẠM THÀNH TRUNGKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
LÊ NGÔ MỸ THUYÊNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
LƯƠNG NGUYỄN THU HIỀNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
TRƯƠNG THỊ TRÚC LINHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
ĐOÀN THỊ KIỀU TRANGKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
PHẠM THỊ XUÂN MAIKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
TRẦN THỊ XUÂN NGHIKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
LƯƠNG HẢI NGUYÊNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
BÙI PHƯƠNG THÙYKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
NGUYỄN MY LINHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
NGUYỄN HUYỀN TRANGKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
BÙI NGỌC BẢOKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
LÊ DƯƠNG DIỄM MYKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.2
PHẠM NGUYỄN DIỆU THẢOKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN TRƯỜNG THÀNHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN PHÚ PHƯƠNGKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
LÊ MỸ ĐOAN TRANGKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
PHẠM THỊ THANH THẢOKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN TRỌNG NHÂNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN NGỌC THỊNHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN TRỌNG QUÂNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
CHU MINH HIẾUKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN THỊ HOÀI ANKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN PHƯỚC GIA BẢOKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
LÊ ANH THYKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
LÊ THỊ TRÂM UYÊNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
CHÂU THỦY TIÊNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
THÂN THỊ PHƯƠNG LINHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN ĐOÀN NGỌC MINHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
VŨ THỊ ANH THƯKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
PHẠM TRẦN THẢO VYKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGÔ MINH PHƯƠNGKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
PHẠM NGUYỄN GIA KHANHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
HOÀNG THỊ THÚY HẰNGKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
ĐOÀN TRẦN XUÂN MAIKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
VÕ THỊ THANH MINHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN HẠNH NGUYÊNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN LÊ THUỴKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN HỮU BẰNGKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN THÁI DƯƠNGKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
TÔN NỮ GIA HÂNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
LÊ MAI GIA LINHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
PHẠM ĐỨC MINHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
PHẠM LÊ HOÀNG VĨNHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
LƯU ĐOÀN KIM NGÂNKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN CÔNG PHÚCKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
PHÙNG MINH KHÔIKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN TIỂU QUỲNHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN THỊ ÁNH TUYẾTKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
HOÀNG KHÁNH LINHKinh tế đối ngoại27/09/202215h30-16h30K61.3
BÙI NGUYỄN BẢO HÂNQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
NGUYỄN HẢI ĐĂNG KHOAQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
NGÔ XUÂN HOAQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
LÊ HUYQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
VÕ KIỀU MYQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
ĐOÀN ANH DUYQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
CAO MINH ANHQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
LÊ THỊ MAI THIQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
TRƯƠNG MỸ HOAQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
TRỊNH YẾN LYQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
NGUYỄN THỤY PHƯỚC HÀQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
TRẦN NGỌC QUỲNH NHƯQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
TRẦN MINH PHƯƠNGQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
ĐỖ THỊ PHƯƠNG NGAQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
TRẦN NGUYỄN KIỀU MYQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
THÔI UYÊN UYÊNQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
NGUYỄN NGỌC BẢO LONGQuản trị kinh doanh quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
NGUYỄN CÔNG NGUYÊNTài chính quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
NGÔ ĐỨC TÀITài chính quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
TRẦN THỊ HIỀNTài chính quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
HOÀNG MINH QUÂNTài chính quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
NGUYỄN TRẦN NHẬT VYTài chính quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
NGUYỄN NHẬT HẠTài chính quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
LƯƠNG THỊ TRÂM ANHTài chính quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
VÕ TRẦN PHƯƠNG NGATài chính quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
NGUYỄN TRÚC VYTài chính quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
TRẦN HIẾU NHÂNTài chính quốc tế27/09/202216h30-17h00K61.2
HUỲNH THỊ THUỲ DƯƠNGKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
CHÂU PHỤNG NGHIKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
VÕ TIỂU QUYÊNKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
ĐOÀN THỊ NGHĨAKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
PHAN ĐÔNG VYKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
LÝ THÀNH TÂMKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN TUẤN HÀOKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN NGỌC MAIKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
VÕ TUYẾT DUYKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN XUÂN LỘCKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN BẢO GIA NGHIKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN QUỐC ĐẠTKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
LÂM PHAN NHÃ UYÊNKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
BÙI PHÚ CƯỜNGKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN LÊ NHÃ TRÚCKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN THỊ ANH THƯKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
LÊ HỮU THỊNHKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
NGÔ NGUYỄN THIÊN TUỆKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN THỊ KIM LOANKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
ĐẶNG THỊ NHẬT MINHKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
ĐỖ THỊ KIM NGÂNKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
PHAN NGUYỄN THẢO LÂM VYKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
HOÀNG NỮ THANH TUYỀNKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN THỊ HÂNKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN HOÀNG CÁT CƯỜNGKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
PHAN THỊ KIM CƯƠNGKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN THỊ TÚ ANHKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
VŨ ANH VYKế toán - Kiểm toán28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN LINH ĐANKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
HỒ KHÁNH CHÂUKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN HOÀI HƯƠNGKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN GIA KHÁNHKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
CHU NGỌC HUYỀNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
ĐỖ THỊ HƯỜNGKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
ĐỖ NGỌC MAIKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN NHẬT MINHKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
BÙI VIẾT THĂNGKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
VÕ THÀNH NAMKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN ĐOÀN NGỌC NGÂNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN TRỌNG PHÚCKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
LƯU NGUYỄN QUỲNH NHƯKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN NGÔ NGỌC NGÂNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
HUỲNH BẢO PHƯƠNG THYKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN HỮU QUỲNH TRANGKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
LÊ HỒNG NHÂNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
VÕ NGỌC MINH PHƯƠNGKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
LÊ TRẦN NHẬT TÂNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
VÕ THỊ MỸ TIÊNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
LÊ ANH QUỐCKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
HUỲNH THỊ NGỌC TRÂMKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
PHẠM ĐĂNG KHÔIKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN LÂM NHƯKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
VÕ MỸ DUYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
LÊ NGỌC SONG THƯKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN THANH HÀOKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN NGỌC CẨM DIỆNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
PHAN NGỌC BẢO TRÂNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
LÊ TỰ HUY HOÀNGKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
ĐOÀN THỊ HUYỀN MYKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGÔ LÊ THÙY MỴKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂMKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
VŨ KHÁNH VÂNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN BẢO HÂNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
BÙI MINH TRIẾTKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN HOÀNG NGÂNKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGUYỄN THỊ KIM OANHKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
DU NGUYỄN NHƯ QUỲNHKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN THỊ YẾN NHIKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
NGÔ QUỐC VINHKinh tế đối ngoại28/09/202208h00-09h00K61.4
TRẦN NGUYỄN MINH ĐỨCKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
ĐINH TẤN CÁT TƯỜNGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
VƯƠNG LÂM THANHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
TRẦN THỊ BÍCH THÚYKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN HOÀNG ANHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
TRỊNH ĐĂNG KHOAKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
ĐỒNG THỊ NGỌC BÌNHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
HUỲNH DƯƠNG QUỐC THẮNGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
HỒ NHẬT HOÀNG NGUYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
HỒ THIỆN HIẾUKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VYKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
TRẦN TƯỜNG VYKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
LÊ THÁI KHÁNH NHIKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN THỊ ÁNH MINHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
HUỲNH TÂN PHÁTKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
LÝ NHƯ QUỲNHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
ĐỖ HUỲNH NHÃ UYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
QUÁCH MINH TƯƠNGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN QUỐC VIỆTKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
LÊ ĐẶNG QUỲNH NHƯKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
DƯƠNG KHẢ TÚKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.6
ĐẶNG NHƯ ÝKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
TRẦN VÕ NGỌC THIKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
PHẠM TRÚC MINH THƯKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
PHẠM QUỐC TRÍKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN THÙY DƯƠNGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
VÕ NGUYỄN THẢO NGÂNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
VÕ LÂM HỒNG HÂNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
ĐÀO NGỌC HẢI TÂNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN PHƯƠNG THUKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
TRẦN TRỌNG TUẤNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
LÂM NHƯ QUỲNHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN VŨ TƯỜNG VYKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
HỒ MINH TRUNGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN ĐINH KIỀU THƠKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
TRẦN NGỌC KHÁNH VÂNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
LÊ NGUYỄN THÀNH LÂMKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN DƯƠNG BẢO HÂNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN KHÁNH TRÂNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌCKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN MỸ NHÀNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
HUỲNH THỊ ANH THƯKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN TRẦN MINH THƯKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN THỊ MAI ANHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
LÂM MỸ DUNGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
LÊ HOÀNG BẢO NGỌCKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
ĐOÀN VŨ ĐỨC TRUNGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
TRẦN PHƯƠNG VYKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN HOÀNG THIÊN HƯƠNGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
LÊ THỊ PHƯƠNG LIÊNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN THỊ THẢO VYKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
MAI ANH ĐÀOKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
THÁI YẾN LINHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
ĐẶNG THỊ NGỌC LINHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
TRẦN HỮU THẮNGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN LÊ CẨM LYKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN VĨNH TRƯỜNG PHÚCKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGUYỄN QUANG KHÁNHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
LƯƠNG CAO TÙNG LÂMKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
VŨ THỊ XUÂN MAIKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
NGÔ THỊ THÙY DƯƠNGKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
TRẦN THỊ TRÀ MYKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
BÙI HOÀNG ANHKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
HỒ TRẦN PHƯƠNG NGUYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.4
MAI HƯƠNG TRÀKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.5
HUỲNH THỊ TÚ UYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.5
VÕ THỊ DIỄM KIỀUKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.5
NGUYỄN THỊ NGUYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.5
LÂM THỊ PHƯƠNG YÊNKinh tế đối ngoại28/09/202209h00-10h00K61.5
NGUYỄN QUỲNH ANHKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
LƯU HOÀNG CHÂUKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
CAO NGUYỄN NHẬT HẢOKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN THỊ KIM HUỆKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
VÕ NGỌC THÙY HƯƠNGKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
VÕ NGỌC HỒNG THANHKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
TRẦN THANH THỦY TIÊNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
ĐẶNG NGUYỄN GIA HUYKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
HUỲNH VŨ TUYẾT NGÂNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN VŨ PHƯỢNG THẢOKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN THỊ NGỌC THÙYKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
PHAN THỊ THÚY VYKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
HỒ THỊ MỸ DUYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN TRẦN VÂN KHÁNHKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH LINHKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
VĂN NHẬT NGUYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
ĐẶNG ĐỨC TÀI DŨNGKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
PHAN THỊ MỸ DUYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
TRẦN THỊ MỸ HẰNGKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
ĐOÀN ĐỨC TRUYỀNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN NGỌC MINH ANHKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
LÊ TRẦN PHƯƠNG CHIKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN LÊ THÙY DUYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN ĐOAN HẠNHKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
LƯU TRẦN KHÁNH HÂNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGỤY GIA HUYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
VÕ LINH KIỀUKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
PHẠM HỒ THIÊN NGÂNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
ĐỖ NGỌC PHƯƠNG NHIKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
CHÂU NHÃ PHƯƠNGKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN VĨNH ĐĂNG KHÔIKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
HOÀNG THẢO CHIKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
PHẠM NGỌC TRANG HÒAKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN HÀO PHÚKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN LÊ THỊ THIÊN QUÝKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
DƯƠNG THẢO VYKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
LÊ ANH THƯKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN TRẦN PHÚKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN TRẠNG THIÊNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
TRẦN HỒ NGỌC CHÂUKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
TRẦN HUỲNH GIA LINHKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
CHUNG KIẾT TƯỜNGKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
ĐOÀN DUY THÁIKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
VĂNG THỊ MỸ HOAKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
PHAN ĐĂNG KHÁNHKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
ĐẶNG TRẦN BẢO NGỌCKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
LÊ MỸ PHỤNGKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
LÂM KIM THOAKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
ĐẶNG KHẢ TÚKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
LƯU NGỌC QUÝKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
LÊ ĐẶNG TRÚC VYKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
LÊ NGUYỄN CHÂU ANKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
PHAN NGUYỄN QUỐC ANHKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN TRẦN IFAKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN KHÁNH LYKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
PHAN THỊ ANH THƯKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
TRẦN ĐÌNH ĐÀNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
NGÔ THẢO NGUYÊNKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
LÊ THỊ BẢO TRANGKinh tế đối ngoại28/09/202210h00-11h00K61.5
VƯƠNG GIA KHANGLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN MINH TRÍLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202210h00-11h00K61.5
ĐỖ DOÃN BÌNHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202210h00-11h00K61.5
BÙI QUỐC KHẢILogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202210h00-11h00K61.5
ĐỖ THỊ KIM THƯLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202210h00-11h00K61.5
HUỲNH THANH LỘCLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202210h00-11h00K61.5
NGUYỄN TRƯƠNG HUY HOÀNGLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202210h00-11h00K61.5
PHÙNG CẨM LUÂNQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
ĐINH HỮU THỊNHQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
BÙI HOÀNG NHẬT THANHQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
PHAN THANH HƯƠNGQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
HUỲNH MINH THƯQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN THẢO NGÂN GIANGQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN KIM NGÂNQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
PHẠM ĐOÀN HỒNG PHÚCQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN THỊ NGỌC NHIQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN LAN ANHQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN ĐỨC ANHQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
LÊ ANH QUÂNQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
BÙI THỊ KIM LIÊNQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN TRỌNG ĐỨCQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
TRẦN ANH THƯQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
PHAN HOÀNG ĐĂNGQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
PHẠM THỊ HẰNGQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
LÊ TRẦN NHƯ ÝQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
PHẠM THỊ MINH PHƯƠNGQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
TRANG KIỀU VYQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
TRẦN THÁI BẢOQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN THIỆN NHÂNQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
LÊ QUANG VINHQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN MINH KIỆTQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
LÊ HOÀNG THIỆNQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN MINH ĐÔNG NGHIQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGÔ HỮU KIÊNTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
ĐỖ THỊ ĐÌNH NGUYÊNTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
ĐÀO NGỌC DIỄM QUỲNHTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
ĐỖ MẠNH DŨNGTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN GIA HUYTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.1
LÂM QUANG VINHTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
LÊ VIẾT THANH QUANGTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
PHẠM NGUYỄN VÂN ANHTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
TRẦN THỊ LANTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
ĐOÀN THỊ MAI LINHTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN THỊ THANH THẢOTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
VÕ TRẦN HƯƠNG GIANGTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
LÊ CÁT MỸ TRÂNTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
MAI QUỲNH ANHTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
VŨ HOÀNG LÂMTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN LINH CHITài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGÔ THỊ THANH UYÊNTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
TRỊNH QUANG MINHTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN QUỲNH NHƯTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.6
ĐẶNG THỊ MINH THƯTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN LÊ MAI HUYỀNTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
VÕ TRẦN THANH MINHTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN MAI TRIỀU NGUYÊNTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
DƯƠNG HỮU KHANGTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
DƯƠNG QUỐC ĐẠTTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN GIA HÂNTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN HOÀNG KHANGTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202211h00-12h00K61.5
ĐẶNG TRẦN ĐĂNG KHÁNHTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202211h00-12h00K61.5
PHAN DOÃN TIẾNTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202211h00-12h00K61.5
TRƯƠNG THẾ VINHTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202211h00-12h00K61.5
NGÔ BẢO NGỌCTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202211h00-12h00K61.5
LÊ THỊ MỸ KHANHTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN HOÀNG THẮNGTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202211h00-12h00K61.5
VÕ NGUYÊN PHƯƠNG LANTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202211h00-12h00K61.5
LÊ NGUYỄN THANH LUÂNTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN TRỌNG KHÔITruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202211h00-12h00K61.5
VÕ HỒNG NGỌCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN THỊ KIM ANHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
TRƯƠNG HUỆ NHƯKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN THANH TÂMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN THANH TÙNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.6
TRƯƠNG THỊ TÂM NHƯKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
VŨ ANH KHOAKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
PHẠM YẾN TRANGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
LƯ HOÀNG TƯỜNG VYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
ĐOÀN PHẠM NHẤT HUYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
PHẠM YẾN LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
HOÀNG VĂN MINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ THỊ THẢO MYKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
HÀ KHÁNH LINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ HỒ NGUYỆT MINHKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
TRƯƠNG THÁI HẬUKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
TRƯƠNG THÁI HÒAKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
ĐOÀN BẢO NGỌCKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
ĐẶNG TOÀN THẮNGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
VÕ BĂNG CHÂUKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ THỊ THANH TÂMKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANGKinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
TRẦN ĐĂNG KHẢILogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
PHAN THÀNH PHÚLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
TRẦN TUỆ LINHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
PHẠM THÙY DUYÊNLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
ĐÀO ĐĂNG LINHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
HUỲNH ANH TRUNGLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
TRẦN THÚY HẠNHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN HUỲNH TRÚC ANHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
TRẦN HOÀNG MINHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ ĐỨC PHƯƠNG ANLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
PHẠM MINH THUẬNLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ PHƯƠNG QUỲNHLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
HOÀNG THỊ THANH TUYỀNLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN QUỐC THẮNGNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN BẢO HÂNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
CAO NGỌC HÀ PHƯƠNGNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ NGỌC DIỆUNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
VÕ MINH THIÊN PHÚNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ HUỲNH MINH CHÂUNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
HUỲNH KHÁNH UYỂN NGÂNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
BÙI NGUYỄN HẠNH NHÂNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
ĐÀO LÊ BẢO HÀNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ ĐÌNH DƯƠNGNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
TRẦN HOÀNG QUÂNNgân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
HUỲNH NGUYỄN ANH THƯQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢOQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN MINH TRÍQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.5
NGUYỄN QUANG HƯNGQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN PHAN XUÂN HÙNGQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
MAI ANH THƯQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
TRẦN PHƯƠNG DUNGQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ TRỌNG HUYQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
DƯƠNG UYÊN PHƯƠNGQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
HỒ LÊ VÂN ANHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ THỊ MINH THƯQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGÔ NGỌC KHÁNHQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
VÕ PHÚ ĐỨCQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
ĐỖ VIẾT KIÊNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN NGỌC ANH THƯQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN ĐỖ NHẤT THƯƠNGQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
HỒ XUÂN NGUYÊNQuản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)28/09/202213h30-14h30K61.1
TRẦN NGUYỄN TRÀ MYTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN NGỌC THANH PHÚTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
NGÔ HỒNG PHÚCTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ HỮU THẮNGTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂNTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN PHƯƠNG BẢO NGỌCTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
ĐỖ BẢO NGỌCTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
HỒ THỊ TUYẾT MAITruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
VÕ THỊ ANH THƯTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
LÊ PHÚC NGUYÊNTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN VŨ MINH THƯTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
TRẦN THỊ HUỲNH NHƯTruyền thông và Marketing tích hợp28/09/202213h30-14h30K61.1
NGUYỄN QUÝ BÁUNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
HOÀNG THỊ KIM LOANNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
LÊ ANH ĐỨCNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
HÀ QUANG TÙNGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
ĐỖ NGỌC NHẬT LONGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
LÊ VIẾT TÍNNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
BÙI PHƯƠNG CHINhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN NGỌC THẢO DUYÊNNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
ĐOÀN HỒ GIA HUYNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
LÊ HỒ YẾN NHYNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
CAO ĐÌNH MINH THÔNGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
THẠCH THỊ TRÚC THƯƠNGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
VÕ THỊ XUÂN THINhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
ĐẶNG GIA LINHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
KIÊN MINH TRUNGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
LÊ HOÀNG TÂM NHINhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN TÚ ANHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
DƯƠNG TỨ HÀONhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN HUỲNH THANH THANHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
HUỲNH THỊ NHÃ UYÊNNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN THỊ MYNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
TRẦN HUỲNH NHƯ NGỌCNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
PHẠM THỊ THANH THƯƠNGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
HỒ THỊ BẢO TRINHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN MỸ QUYÊNNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
TRẦN NGUYỄN KIỀU DUNGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
TRẦN HUY KHANGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN LÊ BÍCH KHUÊNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
VÕ THANH TÙNGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
LÝ BẢO MYNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
LÊ NGUYỄN MINH THƠNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
ĐẶNG QUỲNH NHƯNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN LƯU MINH THƯNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN HÀ MYNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
ĐỖ NGỌC PHƯƠNG LANNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN CÔNG MINHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN LÊ NGỌC DIỆPNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN VĂN VIỆT NHẬTNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN THỊ HẢI DUYÊNNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN GIA BÌNHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
VŨ HOÀNG NGỌC CHÂUNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN TÙNG CHINhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
ĐINH THỊ CHÂU GIANGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
LÊ THANH BÌNHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN THỊ KIM OANHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.4
LÊ THỊ HỒNG LAMNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
PHẠM THỊ HỒNG NHUNGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN HOÀI THƯƠNGNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
VŨ THỊ DIỄM QUỲNHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN TRƯỜNG HUYNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
PHAN PHÚC BẢONhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
ĐOÀN NGUYỄN MINH KHÔINhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
VÕ THÙY LINHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
VÕ NGỌC TRÂM ANHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
BÙI THỊ DIỄM QUỲNHNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
TIỀN KIM NHINhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGÔ VŨ HÀONhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
KHỔNG THỊ HỒNG HIỆPNhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
LÂM MỸ ÁINhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
HOÀNG YẾN NHINhóm ngành (Kinh doanh quốc tế; Marketing; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng)28/09/202214h30-15h30K61.2
NGUYỄN TIẾN ANHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN VĂN HOÀI BẢONhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN ĐỨC TRỌNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
PHAN THỊ THANH HIỀNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN MINH KHUÊNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
HỒ NGUYỄN ANH NGUYÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
PHÍ MẠNH LONGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGÔ THÁI NGÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN THỊ THU THẢONhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.7
CAO NGUYỄN ANH KIỀUNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
QUÁCH THANH NHUNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN HOÀNG QUÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
DANH PHẠM NGỌC TUẤNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
LƯU THỊ MỸ VIÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN QUANG TRÍNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
LÝ THU HẰNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
CAO TÚ VÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
ĐÀM THANH VÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
HỒ TRẦN HỮU ĐỨCNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
HỒ NGUYỄN TUẤN ANHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
THẠCH PHÚC NGUYÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN THỊ THANH NGÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
PHAN NGUYỄN THANH THẢONhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
LƯƠNG THẮNG KIỆTNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
LÊ HỒ THANH HƯƠNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRƯƠNG THỊ MAI TRÂMNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
ĐẶNG TRI THỨCNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
LÊ THỊ QUỲNH HƯƠNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
HÀ KHÁNH DIỆUNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN THỊ KHÁNH LINHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN PHƯƠNG THẢONhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
MAI NGUYỄN TRƯỜNG CHINHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
PHẠM NỮ QUỲNH GIAONhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
LÝ KIM NGÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN CHÍ KIÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
VÕ TÁ THÀNH MINHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN NGUYỆT NHINhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
PHAN TRUNG THÀNHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
LÊ CÔNG LAM VŨNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN NGUYỄN MINH HÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN THỊ TRÚC LYNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
PHẠM THỊ THU HÀNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN ĐÌNH HIẾUNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN THỤC QUYÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
LƯU VĂN PHƯƠNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
ĐÀM NGUYỄN TƯỜNG VÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN NGỌC THÙY TRÂMNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN ĐOÀN ĐỨC HUYNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN SÔ TÊ VINhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
HÀ NGUYỄN TẤN TÀINhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
HOÀNG NGỌC Ý THƠNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
PHẠM KHÁNH NGÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN THÀNH NHÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
LÝ NGUYỄN PHƯƠNG NGHINhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN NGỌC NHINhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN ĐỖ THU UYÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
ĐÀO THỊ TƯỜNG VYNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
BÀNH VŨ TÚ QUÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
PHẠM THỊ HUẾNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
LÊ ĐỨC ANHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
ĐÀO MINH PHÚCNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN THỊ ĐĂNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TỪ HÀ LAMNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN PHƯƠNG THẮMNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN ĐÌNH TUẤNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
VÕ NGUYÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN PHẠM MỸ TÂMNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
QUÁCH THẢO VYNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN LÊ CHƯƠNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN THỊ DIỄM THÙYNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN NHÂN GIANGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN GIA HÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.5
VŨ QUANG MINHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
BÙI HÀ XUÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
NGUYỄN NGỌC MINH CHÂUNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202215h30-16h30K61.3
TRẦN THỊ THẢO VYNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
PHẠM THỊ YẾN NHINhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
PHAN MAI THÚY HẰNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NGUYỄN THỊ QUỲNH MAINhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NGUYỄN NGUYỆT GIA VYNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
ĐỖ THỊ NGỌC MINHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NGUYỄN THỊ NGUYÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.5
HOÀNG VŨ QUỲNH NHƯNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
VŨ THIÊN PHÚNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢONhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
LƯƠNG THỦY TIÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
PHẠM THỊ MINH TRANGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
ĐỖ HOÀNG NGỌC TRÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
LÊ THỊ THẢO CHINHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG HẢONhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NGUYỄN HUY HÙNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
CHÂU GIA KIỆTNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
TRIỆU HOÀNG THANH HÀNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
TRẦN THỊ THU HƯƠNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NÔNG THỊ THỦY NHẪNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
HOÀNG HÀ TUYẾT MAINhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
LÊ HỒNG PHÚCNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NGUYỄN HOÀNG UYÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
TRẦN THỊ THANH THÚYNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NGUYỄN THIÊN HOÀNGNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
ĐÀNG THIÊN GIA NGHINhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
LÊ HOÀNG THẢO UYÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
TRẦN PHAN THẢO VYNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
HUỲNH THỊ VÂN ANHNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NGUYỄN HOÀNG NHẬT VYNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
TRẦN BẢO TRÂNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
VÕ THỊ NGỌC TỐNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
LÊ Ý NHINhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
NGUYỄN BÁ NGUYÊNNhóm ngành (Kinh tế; Quản trị kinh doanh)28/09/202216h30-17h00K61.3
QUANG NGỌC KHÁNH ĐOANQuản trị kinh doanh quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5
ĐÀNG THÀNH HẢI YẾNKinh tế đối ngoại28/09/202211h00-12h00K61.5
DƯƠNG TIẾN ĐẠTKinh tế đối ngoại28/09/202211h00-12h00K61.5
NGUYỄN LƯU THU HUYỀNTài chính quốc tế28/09/202211h00-12h00K61.5