test

Ban Thư viện – Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Nhà A, tầng 3, Phòng A301, Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

Email: tv.cs2@ftu.edu.vn
Điện thoại: 028.35127254 (EXT: 301, 855, 852, 854)
Website: http://cs2.ftu.edu.vn/thu-vien/

© 2022 Ban Thư viện - Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương.