CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Ban Thư viện – Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Nhà A, tầng 3, Phòng A301, Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

Email: tv.cs2@ftu.edu.vn
Điện thoại: 028.35127254 (EXT: 301, 855, 852, 854)
Website: http://cs2.ftu.edu.vn/thu-vien/

Viên chức phụ trách Email/SĐT Số máy nhánh Mục đích liên hệ
Nguyễn Nhật Hạ
nguyennhatha.cs2@ftu.edu.vn

Di động: 0976.706.662
854
- Đề nghị cung cấp thông tin tài liệu hỗ trợ nghiên cứu, học tập;

- Hỗ trợ sử dụng các thiết bị tại thư viện, hướng dẫn tra cứu, tìm kiếm tài liệu trong thư viện;

- Tài sản để quên, thất lạc trong thư viện;

- Các trường hợp khẩn cấp
Nguyễn Thị Ngọc Hà
nguyenthingocha.cs2@ftu.edu.vn
301
Hỗ trợ thông tin liên quan đến mượn, trả, gia hạn thời gian mượn tài liệu, xác nhận nợ sách,…
Trần Ngọc Sơn
tranngocson.cs2@ftu.edu.vn
855
Hỗ trợ thông tin liên quan đến mượn, trả, gia hạn thời gian mượn tài liệu, xác nhận nợ sách,…
ThS Nguyễn Lê Na
nguyenlena.cs2@ftu.edu.vn
852
- Hỗ trợ sử dụng học liệu số: sử dụng công cụ tìm kiếm, đánh giá và chính sách phục vụ,…

- Tập huấn kỹ năng thông tin, hỗ trợ phòng tránh đạo văn với phần mềm Turnitin
Nguyễn Thị Huế
nguyenthihue.cs2@ftu.edu.vn
852
Đề nghị bổ sung tài liệu
ThS Bùi Thị Thúy Quyên
buithithuyquyen.cs2@ftu.edu.vn
853
Phó Trưởng Ban
ThS Bùi Thị Hoàng Oanh
buithihoangoanh.cs2@ftu.edu.vn
851
Trưởng Ban

© 2022 Ban Thư viện - Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương.