test

Thư viện Cơ sở II

Phục vụ đa dạng các loại hình tài liệu:
– Tài liệu giấy: Với hơn 15.000 bản sách, hơn 1.500 luận văn và khóa luận, 13 nhan đề báo/tạp chí, …
– Tài liệu số với các bộ sưu tập tài liệu chuyên ngành bao gồm: eBooks, bài báo, luận văn, khóa luận, …

Thư viện trung tâm (Trụ sở chính Hà Nội)

– Thư viện Trung tâm cấp tài khoản truy cập vào hệ thống Thư viện số của Trụ sở chính Hà Nội cho mọi viên chức và người học tại Cơ sở II.
– Tài khoản truy cập: Xem thêm TẠI ĐÂY
– Tài liệu được phép truy cập: Luận văn, khóa luận của Cơ sở II từ tháng 08/2021 trở về trước đã được lưu trữ trên hệ thống của Thư viện Trung tâm.

Cơ sở dữ liệu

– Hằng năm, Thư viện liên tục cập nhật các cơ sở dữ liệu phù hợp với nhu cầu giảng dạy và đào tạo tại Cơ sở II với nguồn thương mại và nguồn truy cập mở.

– Viên chức và người học xem thêm thông tin về tài khoản truy cập, liên kết truy cập, chính sách và hướng dẫn sử dụng các cơ sở dữ liệu TẠI ĐÂY.

© 2022 Ban Thư viện - Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương.