Giấy biên nhận hồ sơ nhập học khoá 61, hệ chính quy_Final_26092022