HỖ TRỢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH JOS

Video clip giới thiệu về mô hình Hỗ trợ thủ tục hành chính Just One Stop (JOS)

Chọn đối tượng phù hợp dưới đây để đăng ký thủ tục, giấy tờ cần hỗ trợ

Quy trình giải quyết các thủ tục, giấy tờ cho người học

STT
Đơn vị/cá nhân thực hiện
Nội dung
Thời gian
1
Người học
* Đối với các thủ tục, giấy tờ không phải nộp giấy tờ trước Điền yêu cầu vào đường link google form do Ban CTCT&SV cung cấp
Khi có nhu cầu
* Đối với các thủ tục, giấy tờ phải nộp giấy tờ trước Nộp giấy tờ cần thiết trực tiếp tại Ban CTCT&SV, P. A202, tầng 2, nhà A và điền thông tin vào sổ tiếp người học Lưu ý: Đối với các thủ tục, giấy tờ cần nộp trước đơn có chữ ký của người học, nếu người học không thể nộp trực tiếp thì có thể đăng ký qua đường link google form tiếp nhận yêu cầu và đưa lên google form đơn scan trước. Khi người học nhận giấy tờ sẽ nộp bản cứng đơn hoặc ký vào đơn.
2
Ban CTCT&SV
Gửi email (qua email công vụ) hẹn trả kết quả cho người học Lưu ý: Thời gian trả kết quả là thứ 3/ thứ 5 ngay sau thời gian các đơn vị điền trong cột “Thời gian trả kết quả”
01 ngày làm việc sau khi tiếp nhận yêu cầu
3
Các đơn vị
Giải quyết yêu cầu của người học: - Với yêu cầu cấp giấy tờ: Trả kết quả về Ban CTCT&SV, P. A202, tầng 2, nhà A - Với yêu cầu không cần cấp giấy tờ: trả kết quả lên đường link tiếp nhận yêu cầu của người học
Theo thời hạn trong danh mục thủ tục, giấy tờ
4
Ban CTCT&SV
Tổng hợp kết quả từ các đơn vị, gửi kết quả cho người học: - Với yêu cầu cấp giấy tờ: Trả kết quả cho người học trực tiếp tại Ban CTCT&SV, P. A202, tầng 2, nhà A và thu lệ phí theo quy định - Với yêu cầu không cần cấp giấy tờ: trả kết quả qua email công vụ
Thứ 3/ thứ 5 ngay sau khi nhận được kết quả từ các đơn vị
5
Người học
- Với yêu cầu cấp giấy tờ: Nhận kết quả trực tiếp tại Ban CTCT&SV, P. A202, tầng 2, nhà A và nộp lệ phí theo quy định - Với yêu cầu không cần cấp giấy tờ: Nhận kết quả qua email (email công vụ đối với người học hiện đang học tập tại Cơ sở II)
-

Quy định thu lệ phí của Trường Đại học Ngoại thương

1827.30.8.2018 QĐ vv thu phí cấp các giấy tờ và bẳng điểm

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ

Ban CTCT&SV, nhà A, tầng 2, Phòng A202, số 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Chuyên viên Nguyễn Hoài Thương – Ban CTCT&SV

– Email: nguyenhoaithuong.cs2@ftu.edu.vn

– Số điện thoại: 028.35127254 (Số máy lẻ: 313)