CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN

Danh mục các thủ tục, giấy tờ giải quyết cho người học

STT Nội dung thủ tục, giấy tờ Giấy tờ phải nộp Lệ phí Thời gian xử lý Tải mẫu đơn
1 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học Đơn có chữ ký của người học, 01 bản photo CMND/CCCD 50.000đ bản đầu tiên, 20.000đ/bản từ bản thứ 2 (ít nhất 3 bản) 03 ngày khi nhận được phê duyệt của Nhà trường link
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học vừa học vừa làm, sau đại học 50.000đ/ bản (tối thiểu 3 bản)
3 Cấp: – Bảng điểm tốt nghiệp – Bảng điểm sinh viên Không 20.000đ/bản (Từ khoá 46 trở về trước 50.000đ/ bản) 03 ngày
Cấp: – Giấy giải thích bảng điểm (Đối với SV chỉ có nhu cầu bản scan, SV xem trên website QLĐT) 20.000đ/bản
4 Xác nhận văn bằng/chứng chỉ Không
5 Cấp lại mật khẩu vào website QLĐT
6 Cấp xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo/ Đang thực hiện học phần tốt nghiệp theo thông báo
7 Cấp chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 20.000đ/bản theo thông báo
8 Đơn đề nghị xem xét chuyển lịch thi Đơn có chữ ký của người học (file scan/ bản cứng) Không 03 ngày
9 Đơn đề nghị xem xét kiểm tra lại học phí
10 Đơn đề nghị xem xét kiểm tra điểm trên web cá nhân
11 Đơn đề nghị xem xét kết quả xét học bổng
12 Đơn đề nghị xem xét kết quả xét cảnh báo, buộc thôi học 03 ngày khi nhận được phê duyệt của Nhà trường
13 Đơn đề nghị gia hạn đóng học phí 05 ngày
14 Đơn đề nghị học chuyên ngành thứ 2 theo kế hoạch
15 Đơn đề nghị xem xét xin được tiếp tục học tập sau thời gian nghỉ học tạm thời 03 ngày khi nhận được phê duyệt của Nhà trường
16 Đơn đề nghị xem xét điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp/xét tốt nghiệp theo kế hoạch
17 Đơn đăng ký tín chỉ bổ sung (trễ hạn) 02 ngày
18 Đơn đề nghị phúc khảo điểm 05 ngày
19 Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập 03 ngày khi nhận được phê duyệt của Nhà trường

Điền thông tin tại form sau:

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ

Ban CTCT&SV, nhà A, tầng 2, Phòng A202, số 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Chuyên viên Nguyễn Hoài Thương – Ban CTCT&SV

– Email: nguyenhoaithuong.cs2@ftu.edu.vn

– Số điện thoại: 028.35127254 (Số máy lẻ: 865)