hd-nhap-hoc-2021

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

THÔNG BÁO

SAU ĐẠI HỌC

TIN TIÊU ĐIỂM

chuoi-tap-huan-nang-cao-chat-luong-cong-tac-dao-tao-quoc-te-nh-2020-2021

Chuỗi tập huấn nâng cao chất lượng công tác Đào tạo Quốc tế năm học 2020 – 2021

Trong năm học 2020-2021, Ban Đào tạo Quốc tế đã tổ chức chuỗi tập huấn cho các viên chức nhằm nâng cao chất lượng...
le-cong-bo-cac-qd-to-chuc-lai-cac-bo-mon-bo-nhiem-vcql-4

Chương trình trực tuyến Lễ công bố các Quyết định Tổ chức lại các Bộ môn, phân công phụ trách chuyên môn, các học phần thuộc các Bộ môn và bổ nhiệm viên chức quản lý

* On August 2nd 2021, Foreign Trade University solemnly held the Announcement Ceremony of Faculty Reorganizing, Personnel Rotation and Appointment via Ms Teams. Thực hiện...

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CÔNG BỐ QUỐC TẾ

45

CÔNG BỐ TRONG NƯỚC

550

ĐỀ TÀI SV NCKH ĐẠT GIẢI

35

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

8

ĐỀ TÀI KHCN CÁC CẤP

52

GIÁO TRÌNH, SÁCH

51

TUYỂN DỤNG

BA CÔNG KHAI