ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

SAU ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

THÔNG BÁO

BA CÔNG KHAI

TIN TIÊU ĐIỂM

Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức hội nghị trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021”

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Hội nghị trực tuyến về tập huấn công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm năm học 2020 – 2021

On February 26th, 2021, Foreign Trade University - HCMC Campus organized a training session on Counselor and Form teacher academic year 2020 – 2021. Nhằm nâng...

Diễn giả từ doanh nghiệp – Đường đến thực tiễn

*Guest spearkers from industry – The shortcut to practice Knowledge and experience sharing sessions are regular activities of Foreign Trade University – HCMC Campus’ High...

Tham quan thực tế doanh nghiệp – Cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn

*Visiting businesses – The bridge between theory and practice Visiting businesses is a regular activity of the High quality program which aims to shorten the...

Gắn kết nhà trường với doanh nghiệp trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Nghiệp vụ

The Foreign Trade University focuses on innovating teaching methods, integrating knowledge and practical experience into its curriculum and training courses. In the first semester...

Xây dựng thương hiệu cá nhân – Bứt phá để thành công – Toạ đàm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ người học chương trình Đào tạo Quốc tế

* “Personal Branding" and "Breakthrough to Success" - A seminar in  learner-support activities of internation education programs . In January 2021, Foreign Trade University Ho...

Hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế Bộ môn Tiếng Nhật năm học 2020-2021

*On January  27th, 2021, the Japanese Faculty organized the conference named “Reporting Findings from Field Trips of lecturers” in order to improve the quality...

TUYỂN DỤNG