ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

SAU ĐẠI HỌC

Thông tin tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

1 Thông tin tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2020 2 Thông tin về chương trình EMBA tại CSII

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

THÔNG BÁO

BA CÔNG KHAI

TIN TIÊU ĐIỂM

Chuỗi hoạt động chia sẻ chuyên môn của Bộ môn Nghiệp vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

In the first semester of the academic year 2020-2021, the Faculty of Professional Operations hosted 5 seminars as part of the Monthly Interdisciplinary Impact...

Đón đầu xu thế và đổi mới phương pháp giảng dạy: Ứng dụng hệ thống ERP tại trường Đại học Ngoại Thương

With the aim of improving the quality of education and training in the era of technology 4.0, the Foreign Trade University has been promoting...

Tập huấn công tác giảng dạy các chương trình Đào tạo Quốc tế tại Cơ sở II năm học 2020 – 2021

Tháng 01/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức tập huấn công tác giảng dạy các chương trình Đào tạo...

Triển khai đào tạo các học phần đặc thù theo xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0

*Seminar: The implementation of training program for specific modules:  adapting to the trend of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) Emerging technologies continue to impact...

Bồi dưỡng ứng dụng phương pháp Kaizen (5S) trong quản trị văn phòng tại các đơn vị thuộc Cơ sở II

Ngày 12/01/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng “Ứng dụng...

Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện các học phần tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020 – 2021 tại Cơ sở II

* Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện các học phần tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021 tại Cơ...

TUYỂN DỤNG