ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

THÔNG BÁO

SAU ĐẠI HỌC

TIN TIÊU ĐIỂM

Tuần lễ chào đón Sinh viên Đào tạo Quốc tế Chuyên ngành Quản trị Marketing Northampton

Sinh viên giai đoạn Top-up Khoá K57NO chương trình Đào tạo quốc tế - Chuyên ngành Quản trị Marketing đã tham gia buổi chào...
co-so-ii-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-to-chuc-hoi-nghi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-nam-2021

Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021

On October 20, 2021, The Labor Union of Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus organized the Annual Meeting for the 2020-2021 school...

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CÔNG BỐ QUỐC TẾ

34

CÔNG BỐ TRONG NƯỚC

518

ĐỀ TÀI SV NCKH ĐẠT GIẢI

35

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

8

ĐỀ TÀI KHCN CÁC CẤP

52

GIÁO TRÌNH, SÁCH

38

TUYỂN DỤNG

BA CÔNG KHAI