test

Thư viện Cơ sở II

LIÊN KẾT THƯ VIỆN

TRA CỨU TÀI LIỆU

Người dùng dùng mạng 4G tại Cơ sở II hoặc đang ở bên ngoài Cơ sở II tra cứu sách in, luận văn, khóa luận, đề tài để đọc tại chỗ và mượn về nhà

Người dùng tra cứu các bộ sưu tập tài liệu số của Cơ sở II

– Luận văn

– Khóa luận

– Đề án tốt nghiệp

– Đề tài nghiên cứu

– Tài liệu môn học

TÀI LIỆU SỐ

SÁCH HAY MỜI BẠN

CƠ SỞ DỮ LIỆU

– Đăng ký truy cập với Thư viện Trung tâm Trụ sở chính Hà Nội qua link:
– Liên hệ viên chức phụ trách CSDL FiinPro tại Thư viện Trung tâm (gần đến thời gian đã đăng ký) để được hỗ trợ kết nối và tải dữ liệu từ xa qua UltraView.

Phạm Thị Na

Điện thoại: 0981 117 111

Email: napt@ftu.edu.vn

LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT

TURNITIN

Vấn đề liêm chính học thuật trong nghiên cứu và giảng dạy

Liêm chính học thuật của Đại học Ngoại thương và Cơ sở II. Chính sách tra soát trùng lắp áp dụng cho Cơ sở II. Link

Hướng dẫn tra soát dành cho viên chức và người học

Lịch hướng dẫn tập huấn sử dụng phần mềm Turnitin trong tra soát trùng lắp cho:

– Sinh viên và học viên học phần tốt nghiệp

– Sinh viên liên kết

– Giảng viên giảng dạy

– Giảng viên nghiên cứu khoa học

GIỚI THIỆU BỘ SƯU TẬP TIÊU BIỂU

TIỆN ÍCH THƯ VIỆN

GIỚI THIỆU TIỆN ÍCH THƯ VIỆN ĐĂNG WEBSITE ( cập nhật 27.05.2024)

0 +
BÁO, TẠP CHÍ
0 +
CƠ SỞ DỮ LIỆU
0 +
SÁCH GIẤY
0 +
LUẬN VĂN/KLTN

TIN TỨC, SỰ KIỆN

Hoạt động kết nối chuyên môn năm học 2023 – 2024...

Professional connection activities for the 2023 - 2024 school year at Library Department In order to strengthen professional connections,improve service quality, unify the implementation of...

THÔNG BÁO

DANH MỤC SÁCH

KHÓA LUẬN/LUẬN VĂN

Thư viện Cơ sở II - Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM

Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ