ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

THÔNG BÁO

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

SAU ĐẠI HỌC

TIN TIÊU ĐIỂM

doi-thoai-thuong-nien-voi-sinh-vien-he-chinh-quy-nh-2022-2023-1

Đối thoại thường niên giữa Lãnh đạo Cơ sở II với sinh viên hệ...

On December 02nd, 2022, Foreign Trade University – HCMC Campus held the Annual Meeting between Board of managers of FTU-HCMC campus and full-time students. Nhằm kịp thời lắng nghe ý kiến, đề xuất và giải...

Đối thoại thường niên giữa Lãnh đạo Cơ sở II với sinh viên Đào...

* On December 2nd, 2022, Foreign Trade University – HCMC Campus held the Annual Conversation between the Board of Directors of FTU-HCMC campus and students of the International Education Programs. Nhằm kịp thời hỗ trợ,...
le-ky-ket-thoa-thuan-voi-hiep-hoi-ke-toan-cong-chung-anh-quoc-acca-tai-viet-nam-5

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cơ sở II Trường Đại học...

*Ceremony of signing Memorandum of Understanding between Foreign Trade University – HCMC Campus and the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) in Vietnam With the aim of building an ecosystem of organizations and businesses that...

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1
Công bố quốc tế
1
Công bố trong nước
1
Đề tài SV NCKH đạt giải
1
Chương trình nghiên cứu
1
Đề tài KHCN các cấp
1
Giáo trình, sách

TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2023

BÁO CÁO 03 CÔNG KHAI