test

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

THÔNG BÁO

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

SAU ĐẠI HỌC

TIN TIÊU ĐIỂM

bc-chuyen-de-su-tien-bo-cua-phu-nu-binh-dang-gioi-nam-2024-7

Báo cáo chuyên đề vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới,...

On the afternoon of June 17, 2024, The Labour Union of Foreign Trade University Ho Chi Minh city campus organized a thematic reporting activity for the advancement of women, gender equality and protection of...
kiem-tra-chap-hanh-dieu-le-cong-doan-vn-cdcstv-csii-3

Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Công đoàn Cơ...

On the morning of June 14, 2024, The Labour Union of Foreign Trade University Ho Chi Minh city campus had a working session with the Inspection Committee of the Trade Union of Foreign Trade...
bm-ngoai-ngu-boi-duong-kien-thuc-chuyen-nganh-nh-2023-2024-1

Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức chuỗi bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho...

On 22nd June 2024, the Department of Foreign Languages conducted a series of specialized knowledge training for lecturers with the aim to enhance the specialized knowledge in ESP of lecturers who are in their...

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

79

Công bố quốc tế

621

Công bố trong nước

126

Đề tài SV NCKH đạt giải

95

Công bố của người học

7

Chương trình nghiên cứu

80

Đề tài KHCN các cấp

60

Giáo trình, sách

8

Đề tài NCKH của người học

TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2024

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

BÁO CÁO 03 CÔNG KHAI