Ban Quản lý Đào tạo

1. Lịch sử hình thành

Ban Quản lý đào tạo được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2009 theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thuộc Cơ sở II.

2. Chức năng, nhiệm vụ

– Từ ngày thành lập đến nay, Ban Quản lý đào tạo có nhiệm vụ chính là tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc CSII về việc thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo các hệ, các loại hình đào tạo tại Cơ sở II; Xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo các hệ, các loại hình đào tạo tại Cơ sở II theo kế hoạch chung của trường; phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo chung của Trường và Cơ sở II.

– Từ năm 2008 đến nay, nhà trường đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ, việc quản lý, theo dõi công tác giảng dạy học tập trở nên phức tạp nhưng tất cả viên chức trong Ban đã luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Đặc biệt, Ban QLĐT đã ứng dụng chương trình quản lý đào tạo bằng phần mềm Edusoft đang hoạt động ổn định và đạt hiệu quả tốt.

3. Cơ cấu tổ chức

677-ban-qldt
TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Trần Đình Huyên Trưởng Ban trandinhhuyen.cs2@ftu.edu.vn 816
2 ThS Bùi Văn Yến Phó Trưởng Ban buivanyen.cs2@ftu.edu.vn 811
3 Dương Thu Hương Chuyên viên duongthuhuong.cs2@ftu.edu.vn 812
4 Võ Thái Khánh Chuyên viên vothaikhanh.cs2@ftu.edu.vn 813
5 Hoàng Văn Nam Chuyên viên hoangvannam.cs2@ftu.edu.vn 817
6 ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm Chuyên viên nguyenthithanhtam.cs2@ftu.edu.vn 815
7 Đỗ Xuân Hồng Chuyên viên doxuanhong.cs2@ftu.edu.vn 814
8 ThS Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên tranthithuthuy.cs2@ftu.edu.vn 818

4. Liên hệ

– Ban Quản lý Đào tạo, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A006, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: qldt.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028. 35127254 (máy lẻ 811 – 818)