Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu hướng đến chuẩn quốc tế. Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương luôn quan tâm đến việc xây dựng mạng lưới đối tác bao gồm các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.

I. CÁC TỔ CHỨC

1. Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wale 2. Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
3. Quỹ học bổng Vietseeds 4. Tập đoàn Giáo dục Asiabroad (Phần Lan)
5. Trường Đại học Phan Thiết 6. Đại học Bedfordshire (Anh Quốc)
7. Đại học New Brunswick (Canada) 8. Đại học Angelo State (Hoa Kỳ)
  1. Đại học Bloomsburg (Hoa Kỳ)
  1. Đại học Suderland (Anh Quốc)
11. Học viện TMC (Singapore) 12. Tổ chức kiểm định Pearson (Anh Quốc)
13. Đại học Minh Truyền

II. CÁC HIỆP HỘI

1. Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai 2. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam
3. Hội cựu sinh viên Đại học Ngoại thương

III. CÁC DOANH NGHIỆP

1. Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng – STC
  1. Công ty KPMG
3. Công ty Cổ phần Entry 4. Công ty Chuwa Petroleum
5. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 6. Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepSiCo Việt Nam
7. Công ty TNHH Chin Media 8. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam
9. Công ty Cổ Phần Thuận Hải 10. Công ty TNHH Tư vấn du học và định cư TransPacific Group
11. Công ty Cổ Phần VNG 12. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
13. Công ty Cổ phần Công nghệ Citek 14. Công ty TNHH Nexia STT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
15. Công ty Cổ phần Vimarket Việt Nam 16. Công ty TNHH Đào tạo thông minh (Smart Train)
17. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 18. Công ty TNHH Vận tải Việt Nam Projects
19. Công ty TNHH TMF Việt Nam 20. Công ty TNHH Tư vấn du học giáo dục Rex
21. Công ty Cổ Phần Dược Miphar