Tổng hợp mô tả vị trí việc làm của các đơn vị tại Cơ sở II

5370
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BT004 Chuyên viên pháp chế link
2 BT005 Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp link
3 BT006 Chuyên viên Văn thư lưu trữ link
4 BT007 Chuyên viên Đào tạo, bồi dưỡng link
5 BT008 Chuyên viên Thi đua – khen thưởng link
6 BT009 Chuyên viên Chế độ chính sách link
7 BT010 Chuyên viên Tổ chức – Nhân sự link
8 BT011 Chuyên viên Quốc phòng – Quân sự – Địa phương link
9 BT012 Nhân viên lễ tân link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BK003 Kế toán tổng hợp link
2 BK004 Chuyên viên Kế hoạch link
3 BK005 Kế toán thanh toán link
4 BK006 Kế toán thanh toán Đầu tư Xây dựng Cơ Bản link
5 BK007 Kế toán thu (Kế toán theo dõi thu học phí; Kế toán các khoản thu khác) link
6 BK008 Kế toán tài sản link
7 BK009 Thủ quỹ link
8 BK010 Kế toán thuế link
9 BK011 Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BP002 Chuyên viên Bộ phận Công tác Đảng link
2 BP003 Chuyên viên Bộ phận Công tác Công đoàn link
3 BP004 Chuyên viên Bộ phận Công tác Đoàn Thanh niên phụ trách hoạt động của Đoàn Thanh niên Cơ sở II và hành chính văn phòng link
4 BP005 Chuyên viên Bộ phận Công tác Đoàn Thanh niên phụ trách công tác hỗ trợ Hội Sinh viên, các CLB Đội – Nhóm link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BL004 Quản lý tuyển sinh hệ chính quy link
2 BL005 Chủ nhiệm lớp học phần hệ chính quy link
3 BL006 Quản lý chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo hệ chính quy link
4 BL007 Phụ trách sinh viên hệ chính quy link
5 BL008 Quản lý tín chỉ & giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất link
6 BL009 Xếp lịch thi, Quản lý điểm và xét học bổng, xét buộc thôi học link
7 BL010 Đảm bảo chất lượng link
8 BL011 Quản lý tốt nghiệp và văn bằng hệ chính quy link
9 BL012 Hành chính tổng hợp link
10 BL013 Chuyên viên Điều phối chương trình đào tạo Chất lượng cao link
11 BL014 Chuyên viên Quản lý tuyển sinh Sau đại học link
12 BL015 Chủ nhiệm lớp học phần Sau đại học link
13 BL016 Quản lý chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo Sau đại học link
14 BL017 Chuyên viên Giáo viên chủ nhiệm Sau đại học link
15 BL018 Chuyên viên Quản lý tốt nghiệp và văn bằng Sau đại học link
16 BL019 Chuyên viên quản lý Đào tạo trực tuyến và phát triển nghề nghiệp link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BE003 Chuyên viên hành chính tổng hợp link
2 BE004 Giáo viên chủ nhiệm Chương trình Cử nhân link
3 BE005 Giáo viên chủ nhiệm Chương trình Thạc sĩ link
4 BE006 Chuyên viên phụ trách thanh toán trong và ngoài nước link
5 BE007 Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh link
6 BE008 Chuyên viên/Nhân viên Truyền thông – Marketing – Xử lý dữ liệu link
7 BE009 Chuyên viên tổ chức sự kiện, hoạt động hỗ trợ người học, kết nối doanh nghiệp link
8 BE010 Chuyên viên quản lý kỹ thuật, hệ thống quản lý đào tạo link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BB004 Chuyên viên quản lý tài sản link
2 BB005 Nhân viên quản lý thiết bị phòng học và phòng làm việc link
3 BB006 Chuyên viên quản lý cơ sở vật chất link
4 BB007 Chuyên viên quản lý dịch vụ thuê ngoài – hành chính tổng hợp link
5 BB008 Chuyên viên sửa chữa thiết bị điện, nước link
6 BB009 Nhân viên lái xe link
7 BB010 Chuyên viên quản lý mua sắm đấu thầu link
8 BB011 Chuyên viên quản lý dự án link
9 BI007 Chuyên viên quản lý hạ tầng mạng link
10 BI009 Chuyên viên quản lý phần cứng link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BQ003 Chuyên viên quản lý hoạt động trao đổi sinh viên link
2 BQ004 Chuyên viên quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên link
3 BQ005 Chuyên viên quản lý đề tài link
4 BQ006 Chuyên viên quản lý quan hệ hợp tác quốc tế link
5 BQ007 Chuyên viên quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên link
6 BQ008 Chuyên viên quản lý các hoạt động học thuật của sinh viên link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BR003 Chuyên viên truyền thông đối ngoại link
2 BR004 Chuyên viên truyền thông nội bộ link
3 BR005 Chuyên viên quan hệ đối ngoại link
4 BR006 Chuyên viên quản lý ứng dụng phần mềm, quản lý trang mạng (website), thư điện tử (email) link
5 BR007 Chuyên viên hỗ trợ hoạt động cộng đồng link
6 BR008 Chuyên viên thiết kế link
7 BR009 Chuyên viên hành chính-tổng hợp link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BC003 Chuyên viên khảo thí link
2 BC004 Chuyên viên kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục link
3 BC005 Chuyên viên phụ trách kiểm định các chương trình đào tạo link
4 BC006 Chuyên viên phụ trách khảo sát link
5 BC007 Chuyên viên hành chính tổng hợp link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BS003 Chuyên viên thi đua khen thưởng sinh viên và chế độ chính sách sinh viên link
2 BS004 Chuyên viên quản lý sinh viên link
3 BS005 Chuyên viên công tác chính trị link
4 BS006 Chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền link
5 BS007 Chuyên viên hành chính tổng hợp link
6 BS008 Nhân viên y tế link
7 BS009 Chuyên viên hỗ trợ sinh viên link
8 BS010 Chuyên viên hỗ trợ thủ tục hành chính cho sinh viên link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BI003 Bổ sung – hành chính tổng hợp link
2 BI004 Chuyên viên nghiệp vụ số hóa link
3 BI005 Thủ thư link
4 BI006 Chuyên viên Tư vấn phát triển dịch vụ link
5 BI010 Chuyên viên tra soát đạo văn link
STT Mã vị trí Vị trí việc làm Mô tả công việc
1 BC001 Trợ lý bộ môn link