Công đoàn cơ sở thành viên Cơ sở II

6082

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II được thành lập theo Quyết định số 158/QĐ-CĐ ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở từ Công đoàn bộ phận Cơ sở II, trong đó có 06 Công đoàn bộ phận trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-ĐHNT ngày 28/6/2021 của Trường Đại học Ngoại thương về việc tổ chức lại các bộ môn tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện theo hướng dẫn của Công đoàn Trường về tổ chức lại các Công đoàn bộ phận khối giảng viên để phù hợp với đơn vị hành chính và sinh hoạt chuyên môn. Qua đó, Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II đã thực hiện quy trình, thủ tục tách Công đoàn bộ phận Bộ môn Cơ sở Cơ bản và Công đoàn bộ phận Bộ môn Nghiệp vụ thành các Công đoàn bộ phận: Bộ môn Khoa học Cơ bản, Bộ môn Kinh tế – Luật, Bộ môn Kinh doanh và Thương mại Quốc tế, Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán;

Thực hiện theo mục số 3 Nghị quyết số 35/NQ-CĐ ngày 29/3/2019 của Công đoàn Trường về việc chia tách, sáp nhập, giải thể các Công đoàn Cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận theo Nghị quyết số 126/NQ-ĐU ngày 18/10/2017 của Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương, xem xét việc tổ chức sắp xếp lại các Công đoàn bộ phận khối Hành chính, phù hợp với việc sắp xếp nhân sự đảng viên và Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II theo Quyết định số 50-QĐ/ĐU ngày 30/12/2021 của Đảng ủy Trường và tạo điều kiện tham gia sinh hoạt của công đoàn viên phù hợp với đơn vị quản lý hành chính.

2. Chức năng nhiệm vụ

Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II phối hợp với chính quyền thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao gồm: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác tuyển sinh và đào tạo, công tác quản lý sinh viên, công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, công tác tài chính, công tác xây dựng cơ sở vật chất và triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các công đoàn viên của Cơ sở II, phối hợp với các đơn vị tại Cơ sở II, các tổ chức đoàn thể (Đoàn TN – Hội SV) triển khai các hoạt động chung của Nhà trường, Công đoàn Trường.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có 09 đồng chí, trong đó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II là đồng chí Phạm Hùng Cường.

————————————-

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS, TS Phạm Hùng Cường Chủ tịch phamhungcuong.cs2@ftu.edu.vn
2 TS Nguyễn Thị Huỳnh Giao Phó Chủ tịch nguyenthihuynhgiao.cs2@ftu.edu.vn
3 TS Nguyễn Thanh Dương Ủy viên BCH nguyenthanhduong.cs2@ftu.edu.vn
4 ThS Huỳnh Đăng Khoa Ủy viên BCH huynhdangkhoa.cs2@ftu.edu.vn
5 ThS Giang Thị Trúc Mai Ủy viên BCH giangthitrucmai.cs2@ftu.edu.vn
6 ThS Hoàng Văn Nam Ủy viên BCH hoangvannam.cs2@ftu.edu.vn
7 TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga Ủy viên BCH nguyenthiquynhnga.cs2@ftu.edu.vn
8 ThS Trần Thị Phương Trinh Ủy viên BCH tranthiphuongtrinh.cs2@ftu.edu.vn
9 ThS Nguyễn Thanh Tú Ủy viên BCH nguyenthanhtu.cs2@ftu.edu.vn

(Danh sách gồm 09 người)

08 Công đoàn bộ phận trực thuộc gồm: Hành chính 1, Hành chính 2, Hành chính 3, Bộ môn Khoa học Cơ bản, Bộ môn Kinh tế – Luật, Bộ môn Kinh doanh và Thương mại Quốc tế, Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán, Ngoại ngữ. Ban Chấp hành của 08 Công đoàn bộ phận gồm:

TT Họ và tên Chức vụ CĐBP Email
1 ThS Nguyễn Thị Kim Hằng Chủ tịch Hành chính 1 nguyenthikimhang.cs2@ftu.edu.vn
2 Lại Phước Đức Phó Chủ tịch laiphuocduc.cs2@ftu.edu.vn
3 ThS Lê Ngọc Bích Chủ tịch Hành chính 2 lengocbich.cs2@ftu.edu.vn
4 ThS Hoàng Văn Nam Phó Chủ tịch hoangvannam.cs2@ftu.edu.vn
5 Võ Thị Thanh Thanh Ủy viên vothithanhthanh.cs2@ftu.edu.vn
6 Võ Thị Phương Uyên Chủ tịch Hành chính 3 vothiphuonguyen.cs2@ftu.edu.vn
7 ThS Lê Thị Thúy An Phó Chủ tịch lethithuyan.cs2@ftu.edu.vn
8 ThS Nguyễn Thị Thủy Ủy viên nguyenthithuy.cs2@ftu.edu.vn
9 TS Phạm Thị Mai Khanh Chủ tịch Bộ môn Kinh doanh và Thương mại Quốc tế phamthimaikhanh.cs2@ftu.edu.vn
10 ThS Nguyễn Hạ Liên Chi Phó Chủ tịch nguyenhalienchi.cs2@ftu.edu.vn
11 ThS Nguyễn Thị Hà Duyên Ủy viên nguyenthihaduyen.cs2@ftu.edu.vn
12 ThS Nguyễn Thị Oanh Chủ tịch Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán nguyenthioanh.cs2@ftu.edu.vn
13 ThS Nguyễn Thị Thảo Quỳnh Phó Chủ tịch nguyenthithaoquynh.cs2@ftu.edu.vn
14 Lê Nguyễn Hương Giang Ủy viên lenguyenhuonggiang.cs2@ftu.edu.vn
15 ThS Giang Thị Trúc Mai Chủ tịch Bộ môn Khoa học cơ bản giangthitrucmai.cs2@ftu.edu.vn
16 ThS Nguyễn Thị Xuân Phó Chủ tịch nguyenthixuan.cs2@ftu.edu.vn
17 ThS Nguyễn Thị Minh Hiền Ủy viên nguyenthiminhhien.cs2@ftu.edu.vn
18 TS Phạm Thị Diệp Hạnh Chủ tịch Bộ môn Kinh tế – Luật phamthidiephanh.cs2@ftu.edu.vn
19 TS Lê Hằng Mỹ Hạnh Phó Chủ tịch lehangmyhanh.cs2@ftu.edu.vn
20 Trần Thị Quỳnh Giang Ủy viên tranthiquynhgiang.cs2@ftu.edu.vn
21 Lương Thị Uyển Nhi Chủ tịch Bộ môn Ngoại ngữ luongthiuyennhi.cs2@ftu.edu.vn
22 ThS Trần Nam Thiên Hương Phó Chủ tịch trannamthienhuong.cs2@ftu.edu.vn
23 ThS Trương Thị Thanh Cảnh Ủy viên truongthithanhcanh.cs2@ftu.edu.vn

(Danh sách trên gồm 23 người).

4. Liên hệ:

– Bộ phận công tác Công đoàn – Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A004, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: congdoan.cs2@ftu.edu.vn . Điện thoại: 028.3512 7254 (803).