Thông tin liên hệ

CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ:  Số 15 Đường D5 , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại:  (028)35127258
Số Fax:  (028)35127255 
Đơn vị  Email liên hệ Số nội bộ
Ban Giám đốc  bgd.cs2@ftu.edu.vn 801,802,804, 806
Ban QLĐT  qldt.cs2@ftu.edu.vn 816
BAN TC-HC  tchc.cs2@ftu.edu.vn 821
Ban KH-TC  khtc.cs2@ftu.edu.vn 841
Ban QT-TB  qttb.cs2@ftu.edu.vn 837
Ban TTTV  tttv.cs2@ftu.edu.vn 851
Ban KT&ĐBCL  ktdbcl.cs2@ftu.edu.vn 856
Ban CTCT&SV  ctctsv.cs2@ftu.edu.vn 861
Ban Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế  qlkhhtqt.cs2@ftu.edu.vn 881
Ban Đào tạo quốc tế  dtqt.cs2@ftu.edu.vn 868
Ban Truyền thông và quan hệ đối ngoại  ttqhdn.cs2@ftu.edu.vn 808
Bộ môn Nghiệp vụ  bmnv.cs2@ftu.edu.vn 871
Bộ môn Cơ sở – Cơ bản  bmcbcs.cs2@ftu.edu.vn 875
Bộ môn Tiếng Anh  bmta.cs2@ftu.edu.vn 892
Bộ môn Tiếng Nhật  bmtn.cs2@ftu.edu.vn 894
Phòng tiếp dân 803
Đoàn Thanh niên dtn.cs2@ftu.edu.vn 866,867

896

Hội sinh viên hsv.cs2@ftu.edu.vn
Bảo vệ 834
Tổng đài 800