Đảng bộ bộ phận Cơ sở II

6960

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Từ một tổ chức Đảng với tên gọi Chi bộ Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại thương, tháng 10/2011, Chi bộ Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh được tách thành 02 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại thương theo Quyết định số 24-QĐ/ĐU ngày 31/10/2011 của Đảng uỷ Trường, gồm: Chi bộ Cán bộ – Giảng viên với 17 đảng viên và Chi bộ Sinh viên với 28 đảng viên. Tháng 12/2017 Đảng uỷ Trường ban hành Quyết định số 44-QĐ/ĐU ngày 07/12/2017 về việc thành lập Đảng bộ bộ phận Cơ sở II trực thuộc Đảng uỷ Trường bao gồm 4 Chi bộ trực thuộc.

Với sự lớn mạnh của tổ chức Đảng tại Cơ sở II, ngày 28/12/2023, Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương ban hành Quyết định số 110-QĐ/ĐU về việc chia tách, thành lập mới và chỉ định Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II. Hiện nay, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II gồm 07 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Viên chức Hành chính 1, Chi bộ Viên chức Hành chính 2, Chi bộ Viên chức Hành chính 3, Chi bộ Viên chức Hành chính 4, Chi bộ Giảng viên 1, Chi bộ Giảng viên 2, Chi bộ Sinh viên Cơ sở II.

2. Chức năng nhiệm vụ

Đảng bộ bộ phận Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại thương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, viên chức, sinh viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị vững mạnh.

Đảng bộ bộ phận Cơ sở II có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của toàn Đảng uỷ bộ phận Cơ sở II; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trực thuộc Cơ sở II.

3. Cơ cấu tổ chức

Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 13/5/2020, theo đó 05 đồng chí được chỉ định giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II có: Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II; các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II: Đ/c Phạm Thu Thủy; Đ/c Trần Quốc Trung, Đ/c Trần Quốc Đạt.

Tính đến tháng 12/2023, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II có 128 đảng viên, sinh hoạt tại 07 chi bộ trực thuộc:

– Chi bộ Viên chức Hành chính 1: gồm có 01 đảng viên là Giám đốc và các đảng viên đang công tác tại Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Ban Đào tạo Quốc tế, Ban Truyền thông & Quan hệ đối ngoại.

– Chi bộ Viên chức Hành chính 2: gồm 01 đảng viên là Phó Giám đốc Cơ sở II và các đảng viên đang công tác tại Ban Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý Đào tạo.

– Chi bộ Viên chức Hành chính 3: gồm có 01 đảng viên là Phó Giám đốc Cơ sở II, và các đảng viên đang công tác tại Ban Tổ chức – Hành chính, Ban Quản trị – Thiết bị.

– Chi bộ Viên chức Hành chính 4: gồm có đảng viên đang công tác tại Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, Ban Công tác Chính trị & Sinh viên, Ban Thư viện.

– Chi bộ Giảng viên 1 gồm có đảng viên là giảng viên thuộc các Bộ môn: Bộ môn Khoa học cơ bản, Bộ môn Ngoại ngữ.

– Chi bộ Giảng viên 2 gồm có 01 đảng viên là Phó Giám đốc Cơ sở II, các đảng viên là giảng viên thuộc các Bộ môn: Bộ môn Kinh tế – Luật, Bộ môn Kinh doanh & Thương mại quốc tế, Bộ môn Quản trị Kinh doanh và Tài chính Kế toán.

– Chi bộ Sinh viên Cơ sở II gồm 03 đảng viên đang công tác tại Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, Ban Công tác Chính trị & Sinh viên, sinh viên các hệ đào tạo đang học tập tại Cơ sở II.

Danh sách Ban Chi ủy 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II như sau:

TT Họ và Tên Chức vụ Chi bộ
1 Trần Quốc Đạt Bí thư Viên chức Hành chính 1
2 Nguyễn Thị Minh Phó Bí thư
3 Nguyễn Thị Huỳnh Giao Chi ủy viên
4 Phạm Hùng Cường Bí thư Viên chức Hành chính 2
5 Vũ Thị Minh Phó Bí thư
6 Lê Thị Hồng Diệp Chi ủy viên
7 Trần Hải Phú Bí thư Viên chức Hành chính 3
8 Trần Anh Tài Phó Bí thư
9 Hoàng Văn Nam Chi ủy viên
10 Lê Ngọc Bích Bí thư Viên chức Hành chính 4
11 Bùi Thị Thúy Quyên Phó Bí thư
12 Nguyễn Thanh Dương Bí thư Giảng viên 1
13 Đỗ Văn Vinh Phó Bí thư
14 Giang Thị Trúc Mai Chi ủy viên
15 Huỳnh Hiền Hải Bí thư Giảng viên 2
16 Phạm Thị Châu Quyên Phó Bí thư
17 Lê Nguyễn Hương Giang Chi ủy viên
18 Hồ Ngọc Tuyền Bí thư Sinh viên Cơ sở II
19 Phạm Văn Lực Phó Bí thư
20 Triệu Thị Minh Huệ Chi ủy viên
21 Huỳnh Thị Trúc Lam Chi ủy viên
22 Lê Tú Nhã Chi ủy viên

4. Thông tin liên hệ:

– Bộ phận Công tác Đảng, Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.
– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A004, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.
– Email: vanphongdbbp.cs2@ftu.edu.vn . Điện thoại: 028.35127254 (803).