Hỗ trợ doanh nghiệp

Trong những năm vừa qua, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương luôn chú trọng đến việc mở rộng quan hệ hợp tác với các hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị cho người học cũng như hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đồng hành. Nhằm thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, đồng thời hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương đã ra mắt chương trình FTU2 Business Support Team nhằm hỗ trợ, tư vấn, đồng hành cùng doanh nghiệp về các lĩnh vực chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, nghiên cứu và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tài chính – quản trị, nhân sự, thuế, chính sách xuất – nhập khẩu, quản trị cung ứng,… và các nội dung khác theo nhu cầu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu sâu của Trường Đại học Ngoại thương.

FTU2 Business Support Team (FTU2 BST) là đội ngũ bao gồm các giảng viên của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghiệp vụ vững vàng tham gia vào chương trình hỗ trợ, tư vấn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là chương trình kết nối giữa Cơ sở II và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Ban Truyền thông và Quan hệ Đối ngoại – Cơ sở II Trường Đại Ngoại thương là đơn vị tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của Doanh nghiệp và kết nối với nhóm tư vấn phù hợp.
Danh sách Quý Thầy Cô giảng viên của đội ngũ FTU2 Business Support Team (FTU2 BST):ho-tro-doanh-nghiep-1 ho-tro-doanh-nghiep-2 ho-tro-doanh-nghiep-3 ho-tro-doanh-nghiep-4 ho-tro-doanh-nghiep-5 ho-tro-doanh-nghiep-6 ho-tro-doanh-nghiep-8 ho-tro-doanh-nghiep-9 ho-tro-doanh-nghiep-10 ho-tro-doanh-nghiep-11 ho-tro-doanh-nghiep-12 ho-tro-doanh-nghiep-13 ho-tro-doanh-nghiep-14 ho-tro-doanh-nghiep-15 ho-tro-doanh-nghiep-16 ho-tro-doanh-nghiep-17 ho-tro-doanh-nghiep-19 ho-tro-doanh-nghiep-20 ho-tro-doanh-nghiep-21 ho-tro-doanh-nghiep-22 ho-tro-doanh-nghiep-23 ho-tro-doanh-nghiep-24 ho-tro-doanh-nghiep-25 ho-tro-doanh-nghiep-26 ho-tro-doanh-nghiep-27 ho-tro-doanh-nghiep-28 ho-tro-doanh-nghiep-29 ho-tro-doanh-nghiep-30 ho-tro-doanh-nghiep-31 ho-tro-doanh-nghiep-32 ho-tro-doanh-nghiep-33 ho-tro-doanh-nghiep-34 ho-tro-doanh-nghiep-35