SỰ KIỆN

Diễn giả từ doanh nghiệp – Đường đến thực tiễn

*Guest spearkers from industry – The shortcut to practice Knowledge and experience sharing sessions are regular activities of Foreign Trade University – HCMC Campus’ High...

Tham quan thực tế doanh nghiệp – Cầu nối giữa lý thuyết và thực...

*Visiting businesses – The bridge between theory and practice Visiting businesses is a regular activity of the High quality program which aims to shorten the...

Giảng viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tham gia vào hội...

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các ngành nghề, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đã có những bước...

Kết hợp chương trình giảng dạy và thực tiễn doanh nghiệp: Ứng dụng phần...

In the trend of applying information technology and software systems to the training program, Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus has been...