Liên hệ

Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM.

Địa chỉ: Nhà A, Tầng 1, Phòng A109, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

Email: ttqhdn.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại 028.35127254 (808, 809, 807, 849, 306, 334, 335).