Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

  1. Lịch sử hình thành, phát triển

Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/5/2008 theo Quyết định số 76/QĐ-TCHC ngày 11/4/2008 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương

  1. Chức năng, nhiệm vụ

2.1 Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc về công tác nghiên cứu và quản lý khoa học, hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức điều hành công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; phát triển và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

2.2 Nhiệm vụ

– Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học, là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học;

– Tham mưu và đề xuất hệ thống quy định, quy chế nội bộ về hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường;

– Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa hoc cấp nhà nước, Bộ, địa phương và cơ sở; theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tham gia tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan, mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để tiếp nhận các đơn đặt hàng , đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và các dự án khoa học;

– Tham gia tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

– Tổ chức, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

– Lập chương trình và tổ chức thực hiện các quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế, làm đầu mối xúc tiến quan hệ hợp tác quốc tế nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống, phát triển quan hệ quốc tế mới;

– Quản lý điều hành các chương trình và dự án hợp tác quốc tế với các đối tác quốc tế; mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế; làm đầu mối xúc tiến quan hệ hợp tác quốc tế nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống, phát triển quan hệ quốc tế mới;

– Quản lý điều hành các chương trình và dự án hợp tác quốc tế được phân công; làm đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới;

– Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Nhà trường với các đoàn khách nước ngoài; phối hợp các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Giám đốc phê duyệt; tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư điện phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế; dịch các bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp ra tiếng nước ngoài;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi nước ngoài về;

– Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu về quan hệ quốc tế theo đúng quy định hiện hành; quản lý chương trình, nội dung hoạt động các đơn vị và cá nhân trong trường về hợp tác quốc tế, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý sinh viên quốc tế;

– Làm thủ tục nhập cảnh, lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài đến làm việc; phối hợp với bộ phận phụ trách công tác quản trị thiết bị tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt dộng cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng quy định, tiếp nhận quà và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài;

– Thực hiên công tác tổng hợp và báo cáo hoạt động nghiên cứu khoc học và hợp tác quốc tế theo quy định.

  1. Cơ cấu tổ chức

– Sơ lược về cơ cấu tổ chức: 01 Trưởng Ban và 05 chuyên viên

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 TS Phạm Hùng Cường Trưởng Ban phamhungcuong.cs2@ftu.edu.vn 881
2 ThS Mai Hạnh Nguyên Phó Trưởng Ban maihanhnguyen.cs2@ftu.edu.vn 882
3 ThS Hoàng Lưu Ngân Chuyên viên hoangluungan.cs2@ftu.edu.vn 884
4 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên nguyenthithuy.cs2@ftu.edu.vn 883
5 ThS Nguyễn Ngọc Trân Chuyên viên nguyenngoctran.cs2@ftu.edu.vn 895
6 Nguyễn Thị Trân Châu Chuyên viên nguyenthitranchau.cs2@ftu.edu.vn 885
  1. Liên hệ

– Ban Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.

– Đia chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A108, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: qlkhhtqt.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028. 3512 7254 (881, 882, 883, 884, 885, 895)