Ban Công tác Chính trị & Sinh viên

4169

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Ban Công tác Chính trị và Sinh viên được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/4/2009 theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Tham mưu và giúp Giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức và người học tại Cơ sở II

2.2. Nhiệm vụ:

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị: tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa học; tổ chức đối thoại giữa Cơ sở II và người học hàng năm; tổ chức các hoạt động giáo dục cho người học về tư tưởng, chính trị; tuyên truyền phổ biến pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, thể chất và thẩm mỹ cho người học;

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan làm và cấp thẻ người học; giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến người học;

– Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị tổ chức triển khai công tác cán bộ lớp; công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên; các chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường về miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho người học theo quy định;

– Phối hợp với các Bộ môn, Ban Quản lý đào tạo triển khai công tác cố vấn học tập cho người học; hỗ trợ người học về rèn luyện, việc làm và các vấn đề khác theo quy định;

– Tham mưu cho Ban Giám đốc về nắm tình hình hoạt động của các câu lạc bộ học thuật, đội ngũ cố vấn các câu lạc bộ học thuật

– Tổ chức xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân người học đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học và các thành tích khác; tổ chức xét kỷ luật người học vi phạm theo quy định;

– Tham mưu và giúp Giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác y tế học đường; theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho viên chức và người học tại Cơ sở II.

3. Cơ cấu tổ chức:

Ban CTCT&SV gồm Trưởng Ban, Phó Ban, 05 chuyên viên, 02 Y sĩ và 03 Nhân viên cụ thể như sau:

TT Họ và tên Chức vụ Email Line
1 ThS Nguyễn Thị Kim Hằng Phó Ban nguyenthikimhang.cs2@ftu.edu.vn 862
2 Trương Thị Kim Ngân Chuyên viên truongthikimngan.cs2@ftu.edu.vn 313
3 Nguyễn Thị Minh Thư Chuyên viên nguyenthiminhthu.cs2@ftu.edu.vn 863
4 Lê Hoàng Trúc Giang Chuyên viên lehoangtrucgiang.cs2@ftu.edu.vn 865
5 Nguyễn Trần Minh Khôi Chuyên viên – Phó Bí thư ĐTN nguyentranminhkhoi.cs2@ftu.edu.vn 864
6 Chu Thị Xuân Hạ Y sĩ chuthixuanha.cs2@ftu.edu.vn 308
7 Võ Thị Sâm Y sĩ vothisam.cs2@ftu.edu.vn 309
8 Hồng Nguyên Ngọc Trung Nhân viên hongnguyenngoctrung.cs2@ftu.edu.vn 308
9 Nguyễn Hoài Thương Nhân viên nguyenhoaithuong.cs2@ftu.edu.vn 313
10 Nguyễn Trường An Nhân viên nguyentruongan.cs2@ftu.edu.vn 864

4. Liên hệ

Ban Công tác Chính trị & Sinh viên, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh

Nhà A, tầng 2, Phòng A202, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

Email: ctctsv.cs2@ftu.edu.vn – Điện thoại: 028.3512 7254 (862, 863, 864, 865, 308, 309, 313)

Fanpage: Fanpage của Ban CTCT&SV ( https://www.facebook.com/ftu2.ctctsv )