Ban Tổ chức Hành chính

1303

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

Ban TC-HC được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2006 theo Quyết định số 11/QĐ-TCHC ngày 20 tháng 08 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị thuộc Cơ sở II.

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Ban Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám đốc trong công tác tổ chức cán bộ; chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính; công tác tổng hợp; công tác văn thư lưu trữ; công tác pháp chế; đầu mối điều phối hoạt động giữa tất cả các đơn vị thuộc Cơ sở II; phục vụ lễ tân và công tác cựu giáo chức.

2. Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch và triển khai các công tác:

– Công tác tổ chức; nhân sự;

– Công tác Thi đua khen thưởng;

– Công tác hành chính, văn thư – lưu trữ, pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác an ninh quốc phòng, quân sự địa phương, phục vụ lễ tân;

– Công tác tổng hợp và điều phối hoạt động chung tại Cơ sở II.

III. Cơ cấu tổ chức:

Ban TC-HC (hiện nay gồm 07/07 thành viên) luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 Hồ Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng Ban – Phụ trách Ban hothihonghanh.cs2@ftu.edu.vn 824
2 Lê Thị Vân Anh Nhân viên lethivananh.cs2@ftu.edu.vn 822
3 Trần Thị Quỳnh Giang Chuyên viên tranthiquynhgiang.cs2@ftu.edu.vn 827
4 Nguyễn Thế Phương Chuyên viên nguyenthephuong.cs2@ftu.edu.vn 825
5 Trần Thị Phương Chuyên viên tranthiphuong.cs2@ftu.edu.vn 823
6 Hoàng Thị Thanh Chuyên viên hoangthithanh.cs2@ftu.edu.vn 826
7 Nguyễn Thị Hải Thúy Chuyên viên nguyenthihaithuy.cs2@ftu.edu.vn 828

IV. Liên hệ:

– Ban Tổ chức – Hành chính, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A001, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: tchc.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.35127254 (800, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828)

Ban TC-HC chụp hình với Phó Trưởng Phòng TC-HC