Bộ môn Nghiệp vụ

510
  1. Lịch sử hình thành, phát triển

Bộ môn Nghiệp vụ được thành lập vào ngày 01/5/2006 theo Quyết định số 1859/QĐ-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trên cơ sở Tổ Giáo viên Nghiệp vụ tại Cơ sở II.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

2.1 Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động, công tác của Bộ môn Nghiệp vụ

2.2 Nhiệm vụ

– Quản lý hơn 50 giảng viên cơ hữu (bao gồm các giảng viên đang công tác, các giảng viên kiêm chức và các giảng viên đang du học ở nước ngoài).

– Đảm nhiệm giảng dạy các môn nghiệp vụ, phụ trách giảng dạy trên 100 học phần khác nhau thuộc cả 05 chuyên ngành là Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Kế toán Kiểm toán, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

– Tổ chức và điều hành các công tác của Bộ môn như: Hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp, Báo cáo thực tập giữa khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học, đi thực tế…

3. Cơ cấu tổ chức

3.1 Sơ lược về cơ cấu tổ chức:  Bộ môn gồm có Ban chủ nhiệm BM (01 Trưởng Bộ môn, 02 Phó Trưởng Bộ môn), 01 Trợ lý Bộ môn, 06 Tổ Bộ môn.

3.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

681-bo-mon-nghiep-vu-1

3.3 Giới thiệu về cơ cấu tổ chức

3.3.1 Ban chủ nhiệm Bộ môn

– Trưởng Bộ môn có nhiệm vụ điều hành, quản lý chung hoạt động của Bộ môn và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Cơ sở II về kết quả hoạt động của Bộ môn.

– Phó Trưởng Bộ môn là người giúp việc cho Trưởng Bộ môn, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và Trưởng Bộ môn về kết quả công tác được phân công trong Bộ môn.

3.3.2 Trợ lý Bộ môn

Trợ lý Bộ môn thực hiện các công việc hành chính của Bộ môn và các công tác phát sinh theo sự chỉ đạo của Nhà trường.

3.3.3 Tổ Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật, Thương mại quốc tế, Kế toán Kiểm toán

Chịu trách nhiệm phân công giảng dạy và công tác chuyên môn cho các thành viên trong Tổ, chịu trách nhiệm cân đối và đảm bảo giờ chuẩn, giờ nghiên cứu khoa học cho các thành viên trong Tổ.

3.4 Hình ảnh Bộ môn

681-bo-mon-nghiep-vu-2
681-bo-mon-nghiep-vu-3
681-bo-mon-nghiep-vu-4

3.5 Giới thiệu họ tên, chức vụ, email công vụ và số nhánh các viên chức của Bộ môn.

Stt Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 TS Trần Quốc Trung Phó Giám đốc Cơ sở II –

Trưởng Bộ môn

tranquoctrung.cs2@ftu.edu.vn 804
2 TS Nguyễn Thị Hoàng Anh P.Trưởng Bộ môn nguyenthihoanganh.cs2@ftu.edu.vn 872
3 TS Phạm Thị Mai Khanh P.Trưởng Bộ môn phamthimaikhanh.cs2@ftu.edu.vn 873
4 PGS, TS Nguyễn Xuân Minh Giám đốc Cơ sở II nguyenxuanminh.cs2@ftu.edu.vn 801
5 PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà Phó Giám đốc Cơ sở II nguyenthithuha.cs2@ftu.edu.vn 802
6 Nguyễn Thị Hà Duyên Trợ lý nguyenthihaduyen.cs2@ftu.edu.vn 874
7 ThS Võ Hoàng Kim An Giảng viên vohoangkiman.cs2@ftu.edu.vn
8 ThS Nguyễn Thị Mai Anh Giảng viên nguyenthimaianh.cs2@ftu.edu.vn
9 TS Lê Tuấn Bách Giảng viên letuanbach.cs2@ftu.edu.vn
10 TS Trần Nguyên Chất Giảng viên trannguyenchat.cs2@ftu.edu.vn
11 TS Nguyễn Thị Phương Chi Giảng viên nguyenthiphuongchi.cs2@ftu.edu.vn
12 ThS Nguyễn Hạ Liên Chi Giảng viên Nguyenhalienchi.cs2@ftu.edu.vn
13 ThS Phạm Văn Chiến Giảng viên chienpv@ftu.edu.vn
14 ThS Trần Thị Ngọc Duy Giảng viên tranthingocduy.cs2@ftu.edu.vn
15 ThS Nguyễn Thị Phương Dung Giảng viên nguyenthiphuongdung.cs2@ftu.edu.vn
16 ThS Phạm Thanh Dung Giảng viên Phamthanhdung.cs2@ftu.edu.vn
17 ThS Nguyễn Tuấn Dương Giảng viên nguyentuanduong.cs2@ftu.edu.vn
18 ThS Lê Sơn Đại Giảng viên Lesondai.cs2@ftu.edu.vn
19 ThS Lê Thị Thanh Hà Giảng viên lethithanhha.cs2@ftu.edu.vn
20 TS Nguyễn Thu Hằng Giảng viên nguyenthuhang.cs2@ftu.edu.vn
21 ThS Lưu Thị Bích Hạnh Giảng viên luuthibichhanh.cs2@ftu.edu.vn
22 ThS Phạm Thị Diệp Hạnh Giảng viên phamthidiephanh.cs2@ftu.edu.vn
23 ThS Nguyễn Mạnh Hiệp Giảng viên nguyenmanhhiep.cs2@ftu.edu.vn
24 PGS, TS Nguyễn Tiến Hoàng Giảng viên nguyentienhoang.cs2@ftu.edu.vn
25 ThS Huỳnh Đăng Khoa Giảng viên huynhdangkhoa.cs2@ftu.edu.vn
26 ThS Nguyễn Ngọc Diệu Lê Giảng viên nguyenngocdieule.cs2@ftu.edu.vn
27 ThS Chu Mai Linh Giảng viên chumailinh.cs2@ftu.edu.vn
28 ThS Nguyễn Thùy Linh Giảng viên nguyenthuylinh.cs2@ftu.edu.vn
29 ThS Dương Thị Hồng Lợi Giảng viên duongthihongloi.cs2@ftu.edu.vn
30 ThS Hà Hiền Minh Giảng viên hahienminh.cs2@ftu.edu.vn
31 ThS Nguyễn Hoài Nam Giảng viên nam_ktnvnt@yahoo.com
32 TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga Giảng viên nguyenthiquynhnga.cs2@ftu.edu.vn
33 ThS Vương Thị Bích Ngà Giảng viên vuongthibichnga.cs2@ftu.edu.vn
34 ThS Lê Thị Thanh Ngân Giảng viên lethithanhngan.cs2@ftu.edu.vn
35 ThS Trần Thị Bích Nhung Giảng viên tranthibichnhung.cs2@ftu.edu.vn
36 ThS Nguyễn Thị Oanh Giảng viên nguyenthioanh.cs2@ftu.edu.vn
37 ThS Ngô Ngọc Quang Giảng viên nguongocquang.cs2@ftu.edu.vn
38 ThS Phạm Thị Châu Quyên Giảng viên phamthichauquyen.cs2@ftu.edu.vn
39 ThS Nguyễn Thị Thảo Quỳnh Giảng viên nguyenthithaoquynh.cs2@ftu.edu.vn
40 ThS Trần Thanh Tâm Giảng viên tranthanhtam.cs2@ftu.edu.vn
41 ThS Nguyễn Thị Thu Thảo Giảng viên nguyenthithuthao.cs2@ftu.edu.vn
42 TS Lê Trung Thành Giảng viên Letrungthanh.cs2@ftu.edu.vn
43 ThS Trương Hoàng Anh Thơ Giảng viên truonghoanganhtho.cs2@ftu.edu.vn
44 ThS Phạm Thành Hiền Thục Giảng viên phamthanhhienthuc.cs2@ftu.edu.vn
45 ThS Hồ Thị Hải Thùy Giảng viên hothihaithuy.cs2@ftu.edu.vn
46 ThS Trần Thị Phương Thủy Giảng viên tranthiphuongthuy.cs2@ftu.edu.vn
47 TS Vũ Thị Đan Trà Giảng viên vuthidantra.cs2@ftu.edu.vn
48 ThS Trần Thị Cẩm Trang Giảng viên tctt968@uowmail.edu.au
49 ThS Trương Thị Thùy Trang Giảng viên truongthithuytrang.cs2@ftu.edu.vn
50 TS Nguyễn Thị Huyền Trân Giảng viên nguyenthihuyentran.cs2@ftu.edu.vn
51 ThS Nguyễn Thị Trung Giảng viên nguyenthitrung.cs2@ftu.edu.vn
52 ThS Lê Hồng Vân Giảng viên lehongvan.cs2@ftu.edu.vn
53 TS Nguyễn Đức Vinh Giảng viên nguyenducvinh.cs2@ftu.edu.vn
54 ThS Nguyễn Ngọc Thụy Vy Giảng viên nguyenngocthuyvy.cs2@ftu.edu.vn
55 ThS Đặng Lê Phương Xuân Giảng viên danglephuongxuan.cs2@ftu.edu.vn

4. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các môn học phụ trách

4.1 Về giảng dạy

+ Nội dung: nội dung giảng dạy phù hợp với chương trình giảng dạy theo quy định của Nhà trường.

 + Phương pháp: vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau: cho sinh viên làm bài thuyết trình theo nhóm; cung cấp bài tập tình huống thực tế cho sinh viên giải quyết; mời báo cáo viên đến trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực tế; áp dụng phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm…

4.2  Môn học phụ trách

    Quản lý và giảng dạy các môn học như: Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, Logistics và vận tải quốc tế, Giao dịch thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Thương mại điện tử, Marketing, Thanh toán quốc tế, Chính sách thương mại quốc tế, Quan hệ kinh tế quốc tế, Đầu tư quốc tế, Pháp luật đại cương, Pháp luật doanh nghiệp, Pháp luật trong hoạt động KTĐN, Pháp luật kinh doanh quốc tế, Pháp luật thương mại quốc tế, Pháp luật tài chính ngân hàng, Tài chính tiền tệ, Tiền tệ ngân hàng, Tài chính quốc tế, Lý thuyết tài chính, Thị trường tài chính và các định chế tài chính, Nguyên lý hoạt động ngân hàng, Tài trợ thương mại quốc tế, Thị trường chứng khoán, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê kinh tế, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Lý thuyết kiểm toán, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị tác nghiệp, Phát triển kỹ năng, Lập báo cáo tài chính, Nguyên lý kiểm toán, Kế toán tài chính nâng cao, Kế toán hợp nhất báo cáo tài chính, Kế toán quản trị nâng cao, Kiểm toán tài chính, Quản trị tài chính nâng cao, Nguyên lý cơ bản về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Điều hành dịch vụ logistics, Quản lý hợp đồng trong chuỗi cung ứng, Quản lý mua hàng, Quản lý hoạt động vận tải quốc tế, Quản lý kho hàng và phân phối, Lập kế hoạch logistics & quản lý chuỗi cung ứng

4.3 Về nghiên cứu khoa học

– Giảng viên của Bộ môn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học: viết bài đăng tạp chí chuyên ngành trên thế giới và Việt Nam, viết bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp, viết sách chuyên khảo và tham khảo, chủ nhiệm và thành viên đề tài khoa học và công nghệ các cấp…

– Tham gia hội nghị khoa học tại Trường, hướng dẫn sinh viên viết đề tài nghiên cứu khoa học…

5. Các hoạt động nghiên cứu chuyên môn và các thành tích đạt được

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, hàng tuần với nhiều chủ đề khác nhau để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm của từng giảng viên…

Liên hệ: Bộ môn Nghiệp vụ – Phòng A107
– Điện thoại: 028.3512 7254 (line: 874)
– Email: bmnv.cs2@ftu.edu.vn