Bộ môn Ngoại ngữ

497

1.Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động, công tác của Bộ môn Ngoại ngữ.

2. Nhiệm vụ

– Quản lý viên chức thuộc Bộ môn Ngoại ngữ

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

– Bố trí giảng viên giảng dạy các môn học được phân công, quản lý, chịu trách nhiệm theo dõi chất lượng giảng dạy và kỷ luật lao động của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tại Tp.HCM.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

Hiện nay Ban Chủ nhiệm Bộ môn có Trưởng Bộ môn và Phó Trưởng Bộ môn. Trưởng Bộ môn phụ trách công tác quản lý chung của Bộ môn và Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Bộ môn.

Trợ lý Bộ môn

Trợ lý Bộ môn thực hiện các công việc hành chính của Bộ môn và các công tác phát sinh theo sự chỉ đạo của Nhà trường và của Ban Chủ nhiệm Bộ môn.

Các giảng viên Bộ môn:

Bao gồm các giảng viên giảng dạy các môn Tiếng Anh và các giảng viên giảng dạy các môn Tiếng Nhật

——————————————————

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Nguyễn Thanh Dương Trưởng Bộ môn nguyenthanhduong.cs2@ftu.edu.vn 891
2 ThS Nguyễn Thị Như Ý Phó Trưởng Bộ môn nguyenthinhuy.cs2@ftu.edu.vn 894
3 ThS Nguyễn Thị Minh Hiền Trợ lý Tiếng Anh nguyenthiminhhien.cs2@ftu.edu.vn 893
4 Lương Thị Uyển Nhi Trợ lý Tiếng Nhật luongthiuyennhi.cs2@ftu.edu.vn 894
5 ThS Trương Thị Thanh Cảnh Giảng viên truongthithanhcanh.cs2@ftu.edu.vn
6 ThS Đặng Thị Mỹ Dung Giảng viên dangthimydung.cs2@ftu.edu.vn
7 ThS Lê Thanh Hà Giảng viên lethanhha.cs2@ftu.edu.vn
8 ThS Phan Chí Hiếu Giảng viên phanchihieu.cs2@ftu.edu.vn
9 ThS Phan Thị Thu Hiền Giảng viên tập sự phanthithuhien.cs2@ftu.edu.vn
10 ThS Tô Thị Kim Hồng Giảng viên tập sự tothikimhong.cs2@ftu.edu.vn
11 ThS Trần Nam Thiên Hương Giảng viên tập sự trannamthienhuong.cs2@ftu.edu.vn
12 TS Nguyễn Thành Lân Giảng viên chính nguyenthanhlan.cs2@ftu.edu.vn
13 TS Lê Hồng Linh Giảng viên chính lehonglinh.cs2@ftu.edu.vn
14 ThS Vũ Ngọc Mai Giảng viên vungocmai.cs2@ftu.edu.vn
15 ThS Hoàng Thị Thanh Nga Giảng viên hoangthithanhnga.cs2@ftu.edu.vn
16 ThS Dương Ngọc Giảng viên duongngoc.cs2@ftu.edu.vn
17 ThS Vũ Phương Hồng Ngọc Giảng viên vuphuonghongngoc.cs2@ftu.edu.vn
18 ThS Nguyễn Thịnh Phát Giảng viên nguyenthinhphat.cs2@ftu.edu.vn
19 ThS Lê Hữu Phước Giảng viên lehuuphuoc.cs2@ftu.edu.vn
20 TS Trịnh Ngọc Thanh Giảng viên trinhngocthanh.cs2@ftu.edu.vn
21 ThS Đỗ Anh Thư Giảng viên doanhthu.cs2@ftu.edu.vn
22 ThS Nguyễn Thị Hải Thúy Giảng viên kiêm nhiệm nguyenthihaithuy.cs2@ftu.edu.vn
23 ThS Nguyễn Ngọc Trân Giảng viên kiêm chức nguyenngoctran.cs2@ftu.edu.vn
24 ThS Tô Thùy Trang Giảng viên tothuytrang.cs2@ftu.edu.vn
25 ThS Nguyễn Vũ Thanh Tuyền Giảng viên nguyenvuthanhtuyen.cs2@ftu.edu.vn

Liên hệ

– Bộ môn Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A102, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: bmnn.cs2@ftu.edu.vn – Điện thoại: 028.3512 7254 (893,894)