Cơ cấu tổ chức Đoàn trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II

1235

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM được thành lập vào năm 1996. Trải qua 25 năm xây dựng, hoạt động và phát triển Đoàn Thanh niên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương luôn xứng đáng với vai trò là tổ chức nòng cốt chính trị – xã hội của đoàn viên, sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cơ sở II cũng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động, chương trình có ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và bản lĩnh đã tạo nên thương hiệu của sinh viên Ngoại thương, góp phần vào sự phát triển của Nhà trường, Thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước.

Hiện nay, tổng số đoàn viên đang sinh hoạt, học tập tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM là hơn 4000 đoàn viên. Về cơ cấu tổ chức, Đoàn Thanh niên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM gồm: Ban Chấp hành Đoàn trường, 50 Chi đoàn trực thuộc và 8 Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Đoàn trường gồm: CLB Applied Math & Data Science; CLB Đổi mới và Sáng tạo; CLB Luật Thương mại Quốc tế; Đội Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng TCM; CLB Lý luận trẻ; CLB Tổ chức Sự kiện và Phát thanh FTUZone; CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – RCS và CLB Students’ Companion Club.

Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ X (2019 – 2022) bao gồm 19 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Thường trực (Bí thư), 04 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 14 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Về phân công công tác, Ban Chấp hành Đoàn trường phân mảng công tác thành 04 mảng như sau: Mảng Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Mảng Phong trào, Mảng Tuyên giáo – Giáo dục và Hội sinh viên trường.
Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ X (2019 – 2022):

TT Họ tên Chức vụ
1 Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Linh Bí thư
2 Đ/c Phạm Văn Lực Ủy viên Ban Thường vụ
3 Đ/c Hà Thùy Linh Ủy viên Ban Thường vụ
4 Đ/c Lê Đức Bảo Trân Ủy viên Ban Thường vụ
5 Đ/c Lê Minh Trí Ủy viên Ban Thường vụ
6 Đ/c Nguyễn Lê Hiền Thục Ủy viên Ban Chấp hành
7 Đ/c Hoàng Vũ Việt Hà Ủy viên Ban Chấp hành
8 Đ/c Nguyễn Hửu Tài Ủy viên Ban Chấp hành
9 Đ/c Trần Thảo Vy Ủy viên Ban Chấp hành
10 Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo Ủy viên Ban Chấp hành
11 Đ/c Nguyễn Hoài Phong Ủy viên Ban Chấp hành
12 Đ/c Lê Nguyên Ngọc Nhi Ủy viên Ban Chấp hành
13 Đ/c Lương Hòa Gia Bảo Ủy viên Ban Chấp hành
14 Đ/c Đào Nguyễn Hoàng An Ủy viên Ban Chấp hành
15 Đ/c Nguyễn Hoàng Duy Ủy viên Ban Chấp hành
16 Đ/c Nguyễn Lê Quang Huy Ủy viên Ban Chấp hành
17 Đ/c Nguyễn Kim Ngân Ủy viên Ban Chấp hành
18 Đ/c Huỳnh Trần Thanh Long Ủy viên Ban Chấp hành
19 Đ/c Trần Lê Phương Thảo Ủy viên Ban Chấp hành

Thông tin liên hệ:

1. Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Linh – Bí thư Đoàn trường; SĐT: 0988657308; Email: huynhthimylinh.cs2@ftu.edu.vn;

2. Văn phòng Đoàn Thanh niên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM. SĐT: 028.25127257 (ext: 866); Email: dtn.cs2@ftu.edu.vnco-cau-to-chuc-doan-tn-1 co-cau-to-chuc-doan-tn-2