Công đoàn cơ sở thành viên Cơ sở II

1358

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II được thành lập theo Quyết định số 158/QĐ-CĐ ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở từ Công đoàn bộ phận Cơ sở II, trong đó có 06 Công đoàn bộ phận trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-CĐ ngày 04/6/2021 của Công đoàn Trường về việc công nhận các chức danh Công đoàn Cơ sở Thành viên, Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn.

2. Chức năng nhiệm vụ

Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II phối hợp với chính quyền thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao gồm: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác tuyển sinh và đào tạo, công tác quản lý sinh viên, công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, công tác tài chính, công tác xây dựng cơ sở vật chất và triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các công đoàn viên của Cơ sở II, phối hợp với các đơn vị tại Cơ sở II, các tổ chức đoàn thể (Đoàn TN – Hội SV) triển khai các hoạt động chung của Nhà trường, Công đoàn Trường.

3. Cơ cấu tổ chức

Công đoàn cơ sở thành viên Cơ sở II hiện nay gồm có 06 Công đoàn bộ phận trực thuộc. Tổng số công đoàn viên: 181, trong đó công đoàn viên nam: 57 người (chiếm 31,5%), công đoàn viên nữ: 124 người (chiếm 68,5%).

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II gồm có 09 đồng chí, trong đó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II là đồng chí Phạm Hùng Cường.

————————————-

TT Họ và Tên Chức vụ Email
1 TS Phạm Hùng Cường Chủ tịch phamhungcuong.cs2@ftu.edu.vn
2 ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao Phó Chủ tịch nguyenthihuynhgiao.cs2@ftu.edu.vn
3 ThS Nguyễn Thanh Dương Ủy viên BCH nguyenthanhduong.cs2@ftu.edu.vn
4 Hà Thị Kim Dung Ủy viên BCH hathikimdung.cs2@ftu.edu.vn
5 ThS Hoàng Văn Nam Ủy viên BCH hoangvannam.cs2@ftu.edu.vn
6 ThS Huỳnh Đăng Khoa Ủy viên BCH huynhdangkhoa.cs2@ftu.edu.vn
7 TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga Ủy viên BCH nguyenthiquynhnga.cs2@ftu.edu.vn
8 Hồ Ngọc Tuyền Ủy viên BCH hongoctuyen.cs2@ftu.edu.vn
9 ThS Huỳnh Hiền Hải Ủy viên BCH huynhhienhai.cs2@ftu.edu.vn

(Danh sách gồm 09 người)

06 Công đoàn bộ phận trực thuộc được thành lập theo số 35/CV-CĐ ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương, gồm: Hành chính 1, Hành chính 2, Hành chính 3, Khối ngoại ngữ, Bộ môn Nghiệp vụ, Bộ môn Cơ sơ Cơ bản. Ban Chấp hành của 06 Công đoàn bộ phận gồm:

TT Họ và Tên Chức vụ CĐBP Email
1 ThS Nguyễn Thị Kim Hằng Chủ tịch Hành chính 1 nguyenthikimhang.cs2@ftu.edu.vn
2 ThS Hoàng Lưu Ngân Ủy viên hoangluungan.cs2@ftu.edu.vn
3 Võ Thị Sâm Chủ tịch Hành chính 2 vothisam.cs2@ftu.edu.vn
4 ThS Trần Thị Thu Thủy Ủy viên tranthithuthuy.cs2@ftu.edu.vn
5 Nguyễn Thế Phương Chủ tịch Hành chính 3 nguyenthephuong.cs2@ftu.edu.vn
6 Trần Thị Phương Trinh Ủy viên tranthiphuongtrinh.cs2@ftu.edu.vn
7 ThS Bùi Thị Thúy Quyên Ủy viên buithithuyquyen.cs2@ftu.edu.vn
8 ThS Dương Thị Hồng Lợi Ủy viên Bộ môn Nghiệp vụ duongthihongloi.cs2@ftu.edu.vn
9 ThS Nguyễn Thị Thảo Quỳnh Ủy viên nguyenthithaoquynh.cs2@ftu.edu.vn
10 ThS Nguyễn Thị Hà Duyên Ủy viên nguyenthihaduyen.cs2@ftu.edu.vn
11 ThS Đỗ Văn Vinh Chủ tịch Bộ môn Cơ sở Cơ bản dovanvinh.cs2@ftu.edu.vn
12 Vũ Phạm Kiều Duyên Ủy viên vuphamkieuduyen.cs2@ftu.edu.vn
13 ThS Lê Hằng Mỹ Hạnh Ủy viên lehangmyhanh.cs2@ftu.edu.vn
14 ThS Nguyễn Thị Minh Hiền Chủ tịch Bộ môn Ngoại ngữ nguyenthiminhhien.cs2@ftu.edu.vn
15 ThS Trương Thị Thanh Cảnh Ủy viên truongthithanhcanh.cs2@ftu.edu.vn
16 Lương Thị Uyển Nhi Ủy viên luongthiuyennhi.cs2@ftu.edu.vn

(Danh sách trên gồm 16 người).

4. Liên hệ:

– Bộ phận công tác Công đoàn – Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A010, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: congdoan.cs2@ftu.edu.vn . Điện thoại: 028.35127254 (803).