Đảng bộ bộ phận Cơ sở II

3812

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Từ một tổ chức Đảng với tên gọi Chi bộ Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại thương, tháng 10/2011, Chi bộ Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh được tách thành 02 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại thương theo Quyết định số 24-QĐ/ĐU ngày 31/10/2011 của Đảng uỷ Trường, gồm: Chi bộ Cán bộ – Giảng viên với 17 đảng viên và Chi bộ Sinh viên với 28 đảng viên.

Với sự lớn mạnh của tổ chức Đảng tại Cơ sở II, tháng 12/2017 Đảng uỷ Trường ban hành Quyết định số 44-QĐ/ĐU ngày 07/12/2017 về việc thành lập Đảng bộ bộ phận Cơ sở II trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại thương bao gồm 4 Chi bộ trực thuộc và Quyết định số 45-QĐ/ĐU ngày 07/12/2017 về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận và Ban Chi uỷ 04 chi bộ trực thuộc.

2. Chức năng nhiệm vụ

Đảng bộ bộ phận Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại thương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, viên chức, sinh viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị vững mạnh.

Đảng bộ bộ phận Cơ sở II có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của toàn Đảng uỷ bộ phận Cơ sở II; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trực thuộc Cơ sở II.

3. Cơ cấu tổ chức

Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 13/5/2020, theo đó 05 đồng chí được chỉ định giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận theo Quyết định số 172/QĐ-ĐU ngày 22/5/2020 gồm:

+ Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.
+ Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.
+ Đồng chí Phạm Thu Thuỷ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.
+ Đồng chí Trần Quốc Đạt – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.
+ Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.

Tính đến tháng 01/2022, căn cứ Quyết định số 50-QĐ/ĐU ngày 30/12/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về việc sắp xếp nhân sự đảng viên và Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II có 90 đảng viên, sinh hoạt tại 04 chi bộ trực thuộc (Chi bộ Viên chức Hành chính 1, Chi bộ Viên chức Hành chính 2, Chi bộ Giảng viên Cơ sở II, Chi bộ Sinh viên Cơ sở II).

+ Chi bộ Viên chức Hành chính 1: gồm có 02 đồng chí đảng viên là Giám đốc và Phó Giám đốc Cơ sở II, và các đảng viên đang công tác tại Ban Tổ chức – Hành chính, Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, Ban Đào tạo Quốc tế, Ban Công tác Chính trị & Sinh viên, Ban Thông tin – Thư viện, Ban Quản trị – Thiết bị, Ban Truyền thông & Quan hệ đối ngoại.

+ Chi bộ Viên chức Hành chính 2 gồm 01 đồng chí đảng viên là Phó Giám đốc Cơ sở II và các đảng viên đang công tác tại Ban Quản lý Đào tạo, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Ban Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế.

+ Chi bộ Giảng viên Cơ sở II gồm có 01 đảng viên là Phó Giám đốc Cơ sở II, giảng viên thuộc các Bộ môn: Bộ môn Khoa học cơ bản, Bộ môn Kinh tế – Luật, Bộ môn Kinh doanh & Thương mại quốc tế, Bộ môn Quản trị Kinh doanh và Tài chính Kế toán, Bộ môn Ngoại ngữ.

+ Chi bộ Sinh viên Cơ sở II gồm 01 đảng viên đang công tác tại Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, các sinh viên đang học tập tại Cơ sở II.

Danh sách Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II như sau:

TT Họ và Tên Chức vụ Chi bộ
1 Trần Anh Tài Bí thư Viên chức Hành chính 1
2 Lê Ngọc Bích Phó Bí thư
3 Nguyễn Thị Hải Thúy Chi ủy viên
4 Phạm Hùng Cường Bí thư Viên chức Hành chính 2
5 Vũ Thị Minh Phó Bí thư
6 Hoàng Văn Nam Chi ủy viên
7 Nguyễn Thanh Dương Phó Bí thư Giảng viên Cơ sở II
8 Đỗ Văn Vinh Chi ủy viên
9 Hồ Ngọc Tuyền Bí thư Sinh viên Cơ sở II
10 Phạm Văn Lực Phó Bí thư
11 Hoàng Vũ Việt Chi ủy viên
12 Hồ Thị Lan Chi ủy viên
13 Nguyễn Phạm Kim Ngân Chi ủy viên

Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã và đang ngày càng phát triển vững mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ, được sự ủng hộ của tập thể đảng viên, viên chức Cơ sở II cũng như tín nhiệm cao của Đảng uỷ-Ban Giám hiệu nhà trường, nhiều năm đạt danh hiệu “Tập thể trong sạch, vững mạnh”, tạo động lực thúc đẩy Cơ sở II ngày càng phát triển tại khu vực phía Nam.

4. Liên hệ:

Bộ phận Công tác Đảng , Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A010, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: vanphongdbbp.cs2@ftu.edu.vn . Điện thoại: 028.35127254 (803).